#تحریم_فجر

تحریم جشنواره فیلم فجر

نام آن واضح است! جشن-واره و این روزها هیچگونه شباهت و نزدیکی‌ای به حال و هوای جشن ندارد. نه رنگ سیاه و قرمز آن، نه صدای گریه‌ها و ضجه‌هایی که به گوش می‌رسد و نه هوای غبارزده و مه آلودش.

دانشجویان سینمای این کشور نیز مانند دیگر مردم بغض دارند. بغض فروخورده از دیده نشدن و شنیده نشدن صدای مردمی که سال به سال سطح خواسته‌هایشان ابتدایی‌تر می‌شود و باز کسی به آنان گوش نمی‌دهد. لذا ما امضاکنندگان زیر به عنوان بخشی از مخاطبان و شرکت‌کنندگان خواستار عدم حضور در جشنواره فیلم فجر چه به عنوان مخاطب و چه به عنوان فیلم‌ساز هستیم. به امید آن که فیلم‌سازان این دوره از جشنواره به درخواست بخش مهم و تاثیرگذاری که آینده سینمای کشور را تشکیل می‌دهند، احترام بگذارند. به امید روزی که جشن معنا داشته باشد!

امضاکنندگان: 562 نفر

 • محمد معتمد

 • علی کلباسی دانشگاه هنر تهران

 • هدیه رسولیان دانشگاه سوره تهران

 • پارسا انصاری دانشگاه هنر تهران

 • محمدحسین سیفی دانشگاه هنر سوره تهران

 • امین پاک پرور دانشگاه هنر تهران

 • متین طالب زاده دانشگاه هنر

 • فرنوش عرفانی منش دانشگاه سوره تهران

 • کمال صالحزاده دانشگاه هنر

 • زهره عصار دانشگاه هنر

 • سارا عامری دانشگاه سوره تهران

 • سارا عبادی سوره

 • Gholamreza Baqeri

 • علی خمسه دانشگاه هنر سوره تهران

 • مهرانه سلیمیان دانشگاه هنر تهران

 • امیر تقدیری هنر تهران

 • ارغوان سمر سوره

 • سامان احمدزاده دانشگاه هنر تهران

 • امیر صدقی هنر تهران

 • هادی یغمایی دانشگاه هنر تهران

 • محمد زمانی امیرکبیر

 • شروین منیعی تهران

 • علیرضا لطفی دانشگاه هنر تهران

 • مهرو رحماندوست دانشگاه هنر تهران

 • شاهین دانشفر دانشگاه هنر تهران

 • رضوان شهریاری هنر تهران

 • سارا فرهنگ‌دوست هنر

 • علیرضا طباطبایی دانشگاه هنر تهران

 • سید علیرضا شریفی دانشگاه هنر تهران

 • بهار جوانمردی دانشگاه سوره

 • سارا مهدوی امیر کبیر

 • نسیم عارفی دانشگاه گیلان

 • شکیبا علی حسینی دانشگاه هنر تهران

 • سالارمستور دانشگاه سوره

 • مرصیه فیلی تربیت مدرس

 • بامداد آقاجانی دانشگاه هنر تهران

 • عادل بشارتی دانشگاه هنر تهران

 • علی خراشادی دانشگاه هنر تهران

 • محمدمهدی غفوری دانشگاه سوره

 • مهراب مقدم شاد دانشگاه هنر تهران

 • امیرمحمد سجادی فر دانشگاه گیلان

 • فائزه طهماسبی دانشگاه گیلان

 • زینب طباطبایی دانشگاه هنر تهران

 • مرضیه کردلو دانشگاه هنر

 • سیاوش زهره وند دانشگاه هنر تهران

 • حسین تقی زاده دانشگاه هنر سوره

 • امیر حاجی زاده دانشگاه هنر تهران

 • احسان رضوی دانشگاه هنر تهران

 • علیرضا مورائیان دانشگاه هنر و معماری

 • حسین معمار دانشگاه سورهسایر کارزارها: