#زنجان_من

حمایت از طرح اصلاح خطوط اتوبوسرانی شهر زنجان

احتراماً؛ تأیید کنندگان این کارزار حمایت خود را از شهرداری و شورای شهر زنجان جهت اصلاح خطوط اتوبوس‌رانی به منظور رفاه و آسایش شهروندان زنجانی و به طور اختصار با توجه موارد زیر اعلام می‌دارند:

۱) ایجاد مسیرهای دقیق خطوط واحد
۲) ایجاد زمان‌بندی دقیق توقف اتوبوس‌ها در هر ایستگاه (حتی ایستگاه‌های فرعی)
۳) مدیریت اتوبوس‌ها به صورت الکترونیکی و با GPS به منظور جلوگیری از تخلفات رانندگان
۴) ایجاد پارکینگهای ارزان جهت عدم ورود خودرو به داخل شهر
۵) کاهش محسوس زمان سفر از تمامی نقاط زنجان (پونک، گلشهر، کوی فرهنگ، آزادگان، شهرک کارمندان و ... )
۶) کمک به عدم خروج خودرو از منزل جهت کارهای داخل شهری
۷) کمک به شهروندان در مدیریت مصرف سوخت اتومبیل خود
۸) کاهش حجم ترافیک بخش مرکزی شهر
۹) استفاده از اتوبوس‌های نو در داخل شهر به منظور کاهش آلودگی و افزایش زیبایی شهری
۱۰) دسترسی سریع به مرکز شهر بدون ترافیک

- جزئیات طرح در جراید محلی موجود می‌باشد.
- این کارزار کاملاً مستقل بوده و به هیچ عنوان وابستگی به ارگان و یا سازمانی ندارد.

امضاکنندگان: 1 نفر

  • صدرا مستوفی طراحسایر کارزارها: