درخواست اصلاح احصا و بازتوزیع تعرفه اتاق عمل و بیهوشی

#تعرفه_پرستاری_اتاق_عمل_بیهوشی

درخواست اصلاح احصا و بازتوزیع تعرفه اتاق عمل و بیهوشی

ریاست محترم شورای عالی بیمه 

سلام

طبق تحقیقات و بررسی‌ها و مشاهدات دستورالعمل‌های اعتبار بخشی و شرح وظایف کلیه همکاران اتاق عمل و بیهوشی از جهات مختلف کمی و کیفی کار انجام شده برای بیمار در یک بازه زمانی کوتاه در طول و راستای کار متخصصین جراحی و بیهوشی بوده و هیچ مغایرتی با انجام این افراد در قالب تیم جراحی ندارد. (نفرات دخیل در تیم جراحی طبق سنجه‌های اعتبار بخشی حداقل ۳ نفر شامل اسکراب، سیرکولر، بیهوشی و یک نفر ریکاوری به صورت مستقیم و نفرات دیگر شامل مسول بخش، استف یا استف ها، CSRیا استریل روم به صورت غیر مستقیم در فرایند یک عمل برای یک بیمار در یک بازه زمانی مشارکت دارند)

فلذا تنها آیتم زمان ملاک کافی برای تعیین بسته خدمت پرستاری اتاق عمل و بیهوشی چه در فرآیند احصا و بازتوزیع نمی‌باشد، فلذا خواهشمند است برای سناریو اول تدوین بسته‌های خدمتی پرستاری برای اتاق عمل و بیهوشی که هم قابل ثبت در سیستم HIS، و هم راهکار قبلاً استفاده شده و نتیجه داده شده و هم عدالت‌گونه بر اساس کتاب ارزش‌های نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت به جای دو بسته کوچک و محدود خدمتی برای اتاق عمل محاسبه گرد. البته لازم به ذکر است که مبنای ارزش ریالی کای کل عمل (مجموع کای جراحی و بیهوشی)، مبلغ ریالی کای تعرفه پرستاری باشد و تمام کل کای عمل برای همکاران اتاق عمل و بیهوشی احصا گردد. (تیم جراحی)

 

97%
3 درصد مانده تا ارسال به رسانه‌ها و پیگیری از مسئولین
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 4845 نفر

 • یاسین قلیزاده الیاس آباد ارومیه کارشناس اتاق عمل

 • فرناز فروتن اصفهان پرستار

 • منیژه خوشنویس زاده اصفهان کارشناس بیهوشی

 • زهرا سعیدی اصفهان کارشناس اتاق عمل

 • شهین لکی شوشتر کاردان اتاق عمل

 • الهه رشتی اصفهان کارشناس بیهوشی

 • طاهره عمادیان فر بجنورد کارشناس اتاق عمل

 • صادق مهرمحمدی فسا کاردان اتاق عمل

 • مرضیه پرنده اصفهان کارشناس بیهوشی

 • سمیه کاظمی اصفهان کارشناس بیهوشی

 • اشرف جعفری اصفهان مسئول اتاق عمل

 • فرانک عرفانی فسا اتاق عمل

 • فاطمه اکبری اصفهان کارشناس اتاق عمل

 • فاطمه قلی زاده بجنورد کارشناس بیهوشی

 • مرضیه جعفریان اصفهان هوشبری

 • طلعت نعمتی اصفهان کارشناس اتاق عمل

 • محمد کرامت اصفهان سرپرستار اتاق عمل

 • مریم بهرامی اصفهان کارشناس بیهوشی

 • سهیلا کلنی اصفهان کاردان اتاق عمل

 • حمیده محمدی اصفهان کارشناس هوشبری

 • سمیرا اسماعیلی اصفهان کارشناس هوشبری

 • فرشته شکرانی خمینی شهر کارشناس بیهوشی

 • زهره قادری اصفهان کارشناس اتاق عمل

 • لیلی کیانی اصفهان کارشناس اتاق عمل

 • خدیجه احمدی نسب خاتم کارشناس اتاق عمل سرپرستار

 • اصغر شریفی جندانی اصفهان کارشناس هوشبری

 • محدثه عزیزخانی اصفهان کارشناس هوشبری

 • فاطمه نوروزی بادرود اتاق عمل

 • مریم خودسیانی اصفهان بیهوشی

 • مرضیه معینی اصفهان کارشناس هوشبری

بحث و گفتگو

زهرا موسی : لغو ســربـازی و اعتراض به ســربـازی و نه به ســربـازی https://www.karzar.net/80512
💬 پاسخ
تیمور برقعی : حذف ســربــازی و لغو ســربـازی و نه به ســربازی https://www.karzar.net/80512
💬 پاسخ

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: