اعضای ویژه کارزار

 • فاطمه کریمی

 • Marjan Behnam

 • معصومه غلامپور

 • کیاوش نوروز

  کیاوش نوروز

 • پوریا زنجیریان

  پوریا زنجیریان

 • امیرعباس علوی

 • نیکان امامی

 • Mohsen Hashemipoor

 • امیر حسین کمندی

 • محمدرضا بهزادی

 • محمد جعفری

  محمد جعفری

 • الهه نوروزی

 • محمد مهدی میرزائی

  محمد مهدی میرزائی

 • یوسف قاسم زاده سرچشمه

  یوسف قاسم زاده سرچشمه

 • فرشید وظیفه دوست

  فرشید وظیفه دوست

 • میترا فرزانه

  میترا فرزانه

 • رحمان کریمی

  رحمان کریمی

 • بهرنگ عالیداعی

  بهرنگ عالیداعی

 • حمید رضا علوی طباطبایی

  حمید رضا علوی طباطبایی

 • محمد تقی فاضلی

 • مهدی آقاجانی

  مهدی آقاجانی

 • برهان کریمی

  برهان کریمی

 • محسن گناوه ای

  محسن گناوه ای

 • زهره داروگری

 • فرشاد محتشم

  فرشاد محتشم

 • امیر قاسمی

 • مریم موسوی

 • رضا شریف‌زاده

  رضا شریف‌زاده

 • مریم رمضانی

  مریم رمضانی

 • محمد ایزدی

 • معراج بهزادیانی خوب

  معراج بهزادیانی خوب

 • داود صفری

  داود صفری

 • نیما خلیلی

  نیما خلیلی

 • محمد یزدانی پور

  محمد یزدانی پور

 • مصطفی علی محمدی

  مصطفی علی محمدی

 • هادی مهربان

  هادی مهربان

 • رضا طاهرخانی

  رضا طاهرخانی

 • اسماعیل عزیزی

 • علیرضا حیدری

 • الهه زارعی

 • الهه شیرالی

  الهه شیرالی

 • مهران میر

 • علی محمدی

 • علی آتشی

  علی آتشی

 • فریدون دانشمند جرف

 • مهدی جوادی

  مهدی جوادی

 • علی ندری

  علی ندری

 • هاتف رستمخانی

  هاتف رستمخانی

 • عبدالرضا حیدری

  عبدالرضا حیدری

 • رستم مولایی زراسوند

  رستم مولایی زراسوند

 • طاهر رفیعی اصل

 • سیدعلی هاشمی

 • دکتر مسعود رامندی

  دکتر مسعود رامندی

 • حسین حبیبی

  حسین حبیبی

 • مجتبی دنیائی

 • جلال عطارزاده

  جلال عطارزاده

 • مجید. حاجی سلطانی majidsoltan25@ut.ac.ir

  مجید. حاجی سلطانی majidsoltan25@ut.ac.ir

 • مهدی جعفریان

 • سنبل رشیدی

 • علی پارساپور

  علی پارساپور

 • ثریا دهقانی

 • شهاب الدین خدابخش

  شهاب الدین خدابخش

 • سید احمد حسینی

  سید احمد حسینی

 • مرضیه نیک خواه

 • الهام محمدی

  الهام محمدی

 • رستم ابراهیمی

  رستم ابراهیمی

 • فرزانه گلبنی

  فرزانه گلبنی

 • محمد حسین نیک بخش

 • محمدطاهری اوروند

 • حجت دنیامالی

  حجت دنیامالی

 • مسعود قاصدیان

 • نجمه متصدی

 • علیرضا بابائی

  علیرضا بابائی

 • مهدی سالاری

  مهدی سالاری

 • مهدی محمدی جزی

  مهدی محمدی جزی

 • مصطفی طلوعیان

  مصطفی طلوعیان

 • امیر زلقی

  امیر زلقی

 • سیدپویا رضوی

  سیدپویا رضوی

 • امیر مشکوة

  امیر مشکوة

 • مهدی عزیزی

 • زین العابدین شکارلو

  زین العابدین شکارلو

 • Pedram Seifi MBA

 • داود جدیری ایران

  داود جدیری ایران

 • فتحعلی ستوده نیا

  فتحعلی ستوده نیا

 • محمد امینی

 • سعید طاهری

 • طاهر آقا فتحی

 • مالک شهبازی

  مالک شهبازی

 • یاسمن حسین زاده

  یاسمن حسین زاده

 • محمدرضا حسنوند

 • حیدر نجارلو

  حیدر نجارلو

 • فرهاد تیمورزاده نجار

  فرهاد تیمورزاده نجار

 • احمد کریمی

  احمد کریمی

 • معصومعلی قدمی شوریجه

 • حسام مهربخش

 • مهدی منیری

  مهدی منیری

 • سیدمجید میرمحمدی

 • مریم توکلی

 • مهدی کریمی

  مهدی کریمی

 • دکتر امیرسالار علیزاده بذرافشان

  دکتر امیرسالار علیزاده بذرافشان

 • امیر مشکینی

 • فروزین تقوی نژاد

 • میلاد سالاری جوبنی

  میلاد سالاری جوبنی

 • قدرت الله عبدی خبرنگار مستقل

 • محمد علیخانی

 • محمدحسین عربپور

 • فاطمه جعفری

  فاطمه جعفری

 • عرفان ناصری

  عرفان ناصری

 • غلامرضا باقری

  غلامرضا باقری

 • محسن شعبانزاده آغزیارت <مهدی لادن>

 • حسام اشعریون

  حسام اشعریون

 • ابراهیم خلیل قربان زاده

  ابراهیم خلیل قربان زاده

 • مسعود عسگری

  مسعود عسگری

 • سید کمال عابدی فرد

اشتراک ماهانه عضویت ویژه در کارزار