جامعه داوطلبان کارزار

پلتفرم کارزار برای انجام هر چه بهتر مأموریت‌های اجتماعی خود نیاز به همراهی کنشگران اجتماعی و متخصصان و نخبگان حوزه‌های مختلف نیاز دارد.

در هر حوزه‌ای متخصص و یا فعال باشید می‌توانید به عنوان عضوی از جامعه داوطلبان کارزار برای بهبود فرآیندهای مطالبه‌گری اجتماعی و تقویت جامعه مدنی به ما کمک کنید. ما به سمت تک‌تک شما دست یاری دراز می‌کنیم تا در هر حوزه‌ای که می‌توانید قدمی برای کمک به شنیده شدن صدای امضاکنندگان برداریم. برای شروع می‌توانید فرم کمک داوطلبانه را پر کنید و منتظر تماس همکاران ما بمانید.

 

نماینده کارزار در شهرتان شوید:

ما در همه نقاط کشور نیاز به شخص یا نهادی مردمی داریم که بتوانیم به عنوان نماینده داوطلب کارزار در هر شهر روی کمک‌هایش حساب کنیم. این نمایندگی از تلاش برای پیگیری مطالبات تا تلاش برای شناساندن بستر کارزار به فعالین و رسانه‌های محلی را شامل می‌شود. شما به عنوان یک کنشگر مدنی عضوی از خانواده کارزار خواهید بود! برای اعلام آمادگی کافی است فرم نمایندگی کارزار در شهرتان را پر کنید.