عضویت: ۲۱ دی ۱۳۹۸ عضو ویژه

مسعود عسگری

حقوق محیط زیست
عضو فعال کارزار

 دبیر بازنشسته آموزش و پرورش و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق محیط زیست 

مشاهده بیشتر
مسعود عسگری
برای کارزاراعتراض به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرضا در منطقه جنوب شهرضا (پاتله)
دوست عزیز سلام این متن بر اساس اسناد موثق نوشته شده است در متن به دو سند اشاره گردیده است هیچ رنگی از سیاست ندارد به اسم خود را معرفی کنید
مسعود عسگری
برای کارزاراعتراض به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرضا در منطقه جنوب شهرضا (پاتله)
مهران جان سلام از امضای شجاعانه شما تشکر می کنیم ما از اساس مخالف ایجاد منطقه ویژه اقتصادی چه در مجاورت شهرک صنعتی رازی و چه پاتله هستیم در کارزاری دیگر به هر دو خواهیم پرداخت گرچه در این نامه هم بدان پرداخته شده است اگر مایل بودید باهم گفتگو کنیم تلفن ۰۹۱۳۲۰۴۰۸۸۶
مسعود عسگری
برای کارزاراعتراض به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرضا در منطقه جنوب شهرضا (پاتله)
لطفاً خودتان را معرفی کنید
مسعود عسگری
برای کارزاراعتراض به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرضا در منطقه جنوب شهرضا (پاتله)
جناب آقای امامی اگر برایتان میسر است به همه دوستان بگویید امضا کنند ضمنا چنانچه برایتان مقدور است با هم در تماس باشیم
مسعود عسگری
برای کارزاراعتراض به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرضا در منطقه جنوب شهرضا (پاتله)
سلام خطر بسیار جدی است با امضای کارزار ما را یاری کنید
مسعود عسگری
برای کارزاراعتراض به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرضا در منطقه جنوب شهرضا (پاتله)
سلام چشم انجام وظیفه شد
1
مسعود عسگری
برای کارزاراعتراض به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرضا در منطقه جنوب شهرضا (پاتله)
جناب بابایی قصه فراتر از این حرف هاست
مسعود عسگری
برای کارزاراعتراض به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرضا در منطقه جنوب شهرضا (پاتله)
سلام انجام وظیفه شده بود
مسعود عسگری
برای کارزاراعتراض به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرضا در منطقه جنوب شهرضا (پاتله)
جناب آقای پوستی سلام ما به هر دو جا اعتراض داریم چه پاتله چه شهرک رازی
1
مسعود عسگری
برای کارزاراعتراض به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرضا در منطقه جنوب شهرضا (پاتله)
تا نشان یک اسبت گم کنند ترکمانا نعل را وارونه زن
مسعود عسگری
برای کارزاراعتراض به وضعیت فاجعه‌بار اینترنت در ایران
دوستان عزیز سلام و درود فراوان بر شما باد لطفاً از کارزار اعتراض به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرضا به آدرس زیر حمایت کنید: https://www.karzar.net/99982
مسعود عسگری
برای کارزاراعتراض به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرضا در منطقه جنوب شهرضا (پاتله)
سلام امضا شد شما هم از کارزار من حمایت کنید: https://karzar.net/99982
مسعود عسگری
برای کارزاردرخواست مختومه شدن پرونده بهره‌برداری از معدن مس دره زرشک
دوستان عزیز سلام لطفاً از کارزار اعتراض به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرضا و پارک شیمی در جنوب شهرضا حمایت کنید؛ www.karzar.net/99982
مسعود عسگری
برای کارزاراعتراض به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرضا در منطقه جنوب شهرضا (پاتله)
سلام امضا شد به دوستان هم می گویم امضا کنید
مسعود عسگری
برای کارزاراعتراض به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرضا در منطقه جنوب شهرضا (پاتله)
سلام بیشتر توضیح دهید در رابطه با ارزیابی محیط زیستی مطالعات آب نوع آلایندگی
مسعود عسگری
برای کارزارمطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۳
دوستان عزیز سلام لطفاً از کارزار اعتراض به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرضا به آدرس زیر حمایت کنید https//karzar.net/99982
مسعود عسگری
برای کارزاردرخواست رسیدگیِ جدی به تخلفِ قطع هزاران درخت در جنگل الیمالات
دوستان عزیز سلام از کارزار حقیر در رابطه با منطقه ویژه اقتصادی شهرضا و پارک شیمی در جنوب شهرضا حمایت کنید آدرس: https//karzar.net/99982
مسعود عسگری
برای کارزاردرخواست جلوگیری از تخریب پارک قیطریه
دوستان عزیز سلام از کارزار اعتراض به ایجاد پارک شیمی در جنوب شهرضا به آدرس زیر حمایت کنید: https//:karzar.net/99982
مسعود عسگری
برای کارزاردرخواست پیگیری و جلوگیری از احداث معدن در روستای هونجان اصفهان
سلام از کارزار اعتراض به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرضا در جنوب شهرضا به آدرس زیر حمایت کنید:www//karzar.net/99982
عضو ویژه کارزار شوید!
همراه همیشگی، میتوانید با عضویت ویژه از خدمات اختصاصی در کارزار استفاده کنید.
عضویت ویژه
شما هم می‌توانید عضو ویژه کارزار شوید. عضویت ویژه
گزارش خطا در صورتی که مشکلی در کار با سیستم پیدا کردید یا محتوای نامناسبی در آن دیدید به ما گزارش دهید:
یادآوری: شما می‌توانید امضاهای خود را از طریق پنل کاربری حذف کنید.
شمارهرا وارد کنید: