درخواست کارت ایثار برای سربازان مناطق عملیاتی

#دادن_جانبازی_به_سربازان_منطقه_عملیاتی

درخواست کارت ایثار برای سربازان مناطق عملیاتی

ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح

جناب سرلشکر باقری

سلام علیکم

احتراما ما جمعی از سربازانی که بعد از جنگ تا سال ۷۵ در مناطق عملیاتی خدمت کردیم، خبرهایی از تصویب قانونی برای دادن کارت ایثار به این سربازان شنیدیم که اجرایی نشده است؛ لذا لطفاً دستور فرمایید هرچه زودتر این موضوع اجرایی شود.

با تشکر، جمعی از سربازان مناطق عملیاتی.

86%
14 درصد باقی مانده تا انتشار در فهرست کارزارها
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 43 نفر

 • جمشید سرگزی

 • عسل محمدی

 • علی میری

 • فرزاد سارانی

 • علی میر

 • حمیدرضا بلوچزهی

 • قربان محمدی

 • ساغر مقصودی

 • علی شاهی

 • ایرج رحمتی

 • محمد روستایی

 • عباس ساجدی

 • عبدالرحیم فرخ نیا

 • مرتضی قادری

 • داود کاوه یی

 • حمید پاکبین

 • علی مفتاحی

 • سیدرضا احمدی

 • محمد ابراهیم کفائی

 • شیوا خدایی

 • یعقوب رستمی

 • فاطمه معصومی

 • مینو محمدی

 • محمد شوقی

 • رضا فرهادی

 • عبدالله زارع

 • حسین جعفری

 • مجید. سروش ۴۳ ۱۰۸

 • سیدمجدالدین حسینی

 • حسین نظام دوست

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: