⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست تصویب قانون افزایش حقوق سنواتی
◻️ درخواست تجدید نظر در مالیات پزشکان
◻️ اعتراض به امتناع دولت از ثبت روز ملی دریاچه اورمیه

درخواست نجات صنف تلفن همراه از نابودی با اعمال قانون تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار

#نجات_صنف_جوان_تلفن_همراه_از_نابودی

درخواست نجات صنف تلفن همراه از نابودی با اعمال قانون تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار

رئیس محترم شورای رقابت

اعضای محترم اتاق اصناف

رئیس و نمایندگان محترم مجلس

سلام

تقاضا داریم که حداقل قیمت فروش با توجه به اینتا کدهای مشخص شده برای لایه‌های بازار برای حداقل سود فعالین صنف ما، در لایه‌های عمده فروش و خرده فروش قیمت‌گذاری گردد و سایت‌های فروش اینترنتی و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای ملزم به رعایت این قیمت‌ها باشند تا از تهاجم سایت‌های فروش به بازار هزاران مغازه‌دار بواسطه قیمت‌های تهاجمی جلوگیری شود و حق کسبه پایمال نشود و کسبه قادر باشند با اتکاء به قانون تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار در اصل ۴۴ قانون اساسی فصل نهم مواد ۴۳ الی ۵۲ در حمایت از عدالت اجتماعی مصوب گردیده است، استفاده نموده و در مقام شاکی اقدام به دفاع از خود و حفظ و نجات کسب کار فروشندگی موبایل از نابودی نمایند.

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 2618 نفر

 • محمد نباتی نژاد

 • صمد اکبری

 • ابوطالب هاشمزاده

 • امیرحسین بابایی

 • موبایل اوازه

 • داود قجاوند

 • امیدخلیلیان گورتانی

 • مهدی امینی

 • موسی داوری

 • اسماعیل صانعی

 • سید مهدی کافی موسوی

 • شهرام خاتمی

 • رسول اکبری حوضماهی

 • احمدرضاطلایی پاشیری

 • حسین آراسته

 • محمد زرمهر

 • افشین اکوان

 • امیر ابراهیمی

 • سید سالار محمدی

 • رضا اسدپور

 • امید جعفری

 • مهدی فروزنده

 • مهدی طالبی

 • مجید محمودی

 • حامد حیدری ماربری

 • عیسی امیریان

 • منصور محمودی

 • شهرام اسلامی

 • مجید راستگو

 • یوسف محمدی

بحث و گفتگو

Sara ...sara : https://www.karzar.net/against-acid-attacks هموطنان عزیز از کارزار بسیار مهم ضد اسیدپاشی حمایت کنید
💬 پاسخ

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: