درخواست عزل و برکناری مدیران اداره راه و شهرسازی استان زنجان

#حمایت_از_متقاضیان

درخواست عزل و برکناری مدیران اداره راه و شهرسازی استان زنجان

استاندار محترم استان زنجان
جناب آقای دکتر افشارچی

با سلام

احتراما جمعی از متقاضیان نهضت ملی مسکن از شما مقام مسئول که به عنوان بالاترین مقام در این استان بوده، برای پایان دادن به این ناکارآمدی مدیر و معاونین اداره راه و شهرسازی این استان در جهت عدم پیشرفت و تحویل به موقع و فشار حداکثری بر متقاضیان قشر آسیب‌پذیر جامعه بر سر قیمت‌های نجومی این واحدها، خواستار عزل و برکناری هر چه سریعتر مدیران آن اداره و انتصاب افراد کارآمدتر که با همت و پشتکار هر چه تمام در کنار شما و متقاضیان باشد را داریم.

⚠️ در متن این نامه ادعاهایی مطرح شده که «کارزار» نمی‌تواند آنها را تأیید یا تکذیب کند و مسئولیت حقوقی آن با نویسندگان و امضاکنندگان نامه خواهد بود.

60%
40 درصد مانده تا ثبت رسمی در دبیرخانه سازمان مخاطب
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 1196 نفر

 • حامد حاجیلو

 • سعید قشلاقی

 • احمد عبدالهی

 • فرخ یوسفی

 • بهمن قدیمی

 • هاجر صادقی

 • مریم رفیعی یکتا

 • سید سعید موسوی

 • اسدالله محمدی

 • احمد نادری

 • مهدی عبدی

 • میلاد احمدی

 • سعید محمدی

 • زینب نصیری فرد

 • محسن محمدی

 • سعید بدری همایون

 • زینت حمیدی

 • رسول شادفر

 • وحید رفیعی

 • سید رضا محمدی

 • محمدحنیفه ملکی

 • فاطمه حسنی

 • حمیداحمدی احمدی

 • مرتصی اکبری

 • مرتضی عزیزی

 • اکبر امیری

 • مهدی حاجیلو

 • لیلا اسدی

 • حسین حسنی

 • علی رضایی

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


سلب مسئولیت

در متن این نامه ادعاهایی مطرح شده که «کارزار» نمی‌تواند آنها را تأیید یا تکذیب کند و مسئولیت حقوقی آن با نویسندگان و امضاکنندگان نامه خواهد بود.

تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: