درخواست بهبود شرایط رزیدنت‌های پزشکی

#رزیدنت

درخواست بهبود شرایط رزیدنت‌های پزشکی

به نام خدا

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

سلام؛

با توجه به شرایط موجود رزیدنت‌های پزشکی که شامل ساعت بالای شیفت‌های سنگین کاری، درآمد اندک و تحقیر و برخوردهای سلیقه‌ای کادر آموزش می‌شود که متأسفانه منجر به خودکشی برخی از رزیدنت‌ها در سال‌های اخیر شده است، خواهان تغییر شرایط به نفع رزیدنت‌ها هستیم و راهکارهای پیشنهادی زیر را ارائه می‌دهیم.

اشکالات و چالش‌های موجود:

- ساعت‌های طولانی کشیک و تعداد کشیک‌های زیاد در طول ماه
- عدم شمولیت به عنوان نیروی کار و در نظر گرفته شدن به عنوان دانشجو
- پایین بودن مبلغ پرداختی به عنوان کمک هزینه تحصیلی

راهکارها و راه حل های سیاستی:

- مشخص شدن دانشجو یا نیروی کاری و به تبع کاهش ساعت کاری.
- بیمه مسئولیت دستیاران توسط خود وزارت بهداشت.
- متناسب سازی حقوق با نوع کار و ساعات آن.
- متناسب سازی حقوق با هر رشته رزیدنتی همانند رشته ارتوپدی با طب فیزیک.
- ساعات کار متوالی بیش از ۱۲ ساعت نباشد.
- همچنین در صورت کشیک شب، صبح در سایت حضور میدا نکند.
- حداکثر کشیک ها هشت عدد باشد و برای خانم های متاهل دارای فرزند حداکثر ۶ کشیک در ماه باشد.
- کارانه به دستیاران هم تعلق بگیرد و نهایتا بعد از سه ماه پرداخت شود.
- از رزیدنت انصرافی که به هر دلیل خواهان انصراف از دوره است، جریمه دریافت نشود.

68%
32 درصد باقی مانده تا انتشار در فهرست کارزارها
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 34 نفر

 • سید محمد مهدی دزفولی

 • عطیه طهرانی

 • پری احمدی

 • ریحانه محمدحسینی

 • بهناز پورکاظمی

 • شهرزاد ظریف

 • محمدحسین اکبری

 • زهرا جنگروی

 • رضا حیدرزاده

 • هانیه تقوی پور

 • الهه نوروزی

 • عرفان یزدان پناه

 • سیده محدثه حسینی

 • مصباح نصیری طوسی

 • مریم عین علی

 • کوثر خالقی

 • سعید فیروزی

 • راضیه واحدی

 • سروش قربانی

 • محمدرضا خوش برش

 • کاوان دارخال

 • هادی اسکندری

 • محمد براره

 • علی هادیپور

 • آرین بهاری

 • سیدمحمد جهانشاهی

 • سیامک فیز

 • اسمعیل لطفی آهنگرکلائی

 • اردوان بهرامی

 • سیماغلامپور پیربستی

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: