درخواست صدور احکام رتبه‌بندی معلمان

#صدور_حکم_نهایی_رتبه_بندی_معلمان_بازنشسته

درخواست صدور احکام رتبه‌بندی معلمان

جناب آقای صحرایی
وزیر محترم آموزش و پرورش

با سلام
پیرو پیگیری‌های مکرر همکاران فرهنگی به منظور تسریع در اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان، متأسفانه علیرغم اعلام اتمام اجرای رتبه‌بندی و بسته شدن پرونده مشمولین، احکام جمع کثیری از بازنشستگان فرهنگی که رتبه آنان بعد از اعتراضِ نسبت به رتبه‌بندی ارتقا یافته، توسط صندوق بازنشستگی کشوری صادر نگریده است.
مقتضی است اقدام فوری جهت رفع مشکل مطروحه و پرداخت معوقات قانونی آنان به عمل آید.
مشکلات عدیده‌ای در زمینه اجرای قانون رتبه‌بندی به وجود آمده و خسارتهای مادی و معنوی وارده به این قشر زحمتکش بسیار زیاد است.

با تشکر

63%
37 درصد مانده تا ارسال به رسانه‌ها و پیگیری از مسئولین
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 3157 نفر

 • عزت کریمی

 • ریبوار خالدی

 • زهرا ارفعی زرندی

 • علی جیریایی شراهی

 • اکرم کیهان

 • زهره اکبری

 • مرضیه صابری

 • صدیقه کاظمی

 • مهری راستگوی اوقانلی

 • رفعت مشگینی

 • فرزانه بابانیا

 • مریم مرادیان

 • زهرا بنان خورشید

 • توران رضایی

 • احمد ودودخواه

 • زهرا صوابی

 • سیدشهاب مویوی

 • خرم اشرفی

 • نوریه قاسمی

 • سید داود حسینی تسلیم

 • علی میرزایی

 • مسعودشاه بخش رضوی

 • اعظم ره بان

 • ام البنین

 • پرویز عبدالملکی

 • غلام کاکوئی

 • سیما ظهوریان

 • مرجان سادات مبرقعی

 • فاطمه لطفی

 • مجید دهقانی

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: