اعتراض به دوره‌های آموزشی صدور و ارتقای پروانه اشتغال، خدمات برجسته، کارآموزی و ارجای کار

#مهندسین_معدن

اعتراض به دوره‌های آموزشی صدور و ارتقای پروانه اشتغال، خدمات برجسته، کارآموزی و ارجای کار

رئیس محترم سازمان مرکزی نظام مهندسی معدن

سلام

بدینوسیله امضا کنندگان این کارزار مخالفت خود را در خصوص دوره‌های آموزشی صدور و ارتقای پروانه اشتغال، خدمات برجسته، کارآموزی و ارجای کار اعلام می‌دارند.

از جمله دلایل مخالفت:

- در گذشته دوره‌های مشابه بسیاری برگزار شده که هیچگونه کمکی به ارتقا سطح فنی مهندسان ننموده و بعضاً مشاهده شده سطح علمی دوره‌های برگزار شده درحد دوره‌ها یا دروس گذرانده شده در دانشگاه نیستند.
- این دوره‌ها بار مالی سنگینی بر دوش مهندسان بوده و در شرایط اقتصادی فعلی مهندسان را دچار چالش می‌نماید.
- با توجه به موقعیت مکانی اکثر معادن، امکان شرکت مهندسان در دوره‌های مذکور چه به‌صورت حضوری و چه به‌صورت مجازی وجود ندارد.

لذا خواهشمند است با لغو دستورالعمل مورد نظر، دغدغه بوجود آمده برای مهندسان را مرتفع فرمایید.

59%
41 درصد باقی مانده تا نمایش ویژه در صفحه اصلی کارزار
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 592 نفر

 • محمد عبدالملکی

 • دیاکو باربد

 • رضا رضائیان

 • روژین فیروزی

 • فواد رستگار

 • بهنام اژدری

 • دیاکو بهرام زاده

 • عذیر الوندی

 • پیمان باژیان

 • سعید بابائی

 • کیوان لوائی

 • مهران میرزائی

 • پیام حاجی میرزایی

 • Abas mohamadi

 • امیر محمدی

 • حسین اسفندیار

 • بهزاد کرمی

 • خلیل رسولی

 • داود بیگلری

 • محمدامین رضائی

 • افشین ایوبی

 • سجاد طهماسبی

 • عثمان صادقی

 • ادریس امینزاده

 • مرتضی عبدی

 • فرزان اورنگی

 • فاطمه اللهمرادی

 • آلان صادقی

 • صادق زارع

 • سارا طهرانی زاده

بحث و گفتگو

احسان جمشیدی : با توجه که تمامی واحدهای ارایه شده قبلا در دروس دانشگاهی با کیفیت بالاتر پاس شده واقعا لزومی نداره دوباره بخواییم این واحدها رو بگذرونیم.
💬 پاسخ

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: