⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ دعوت به انتخاب؛ برای زنده ماندن
◻️ حمایت از دکتر پزشکیان، برای نجات ایران با تشکیل دولت ملی
◻️ درخواست افزایش تعداد دفعات ترمیم معدل

اعتراض به ناعدالتی پرداخت اضافه‌کار ماهیانه بین همکاران صف و ستاد بانک مسکن

#بی_عدالتی_در_پرداخت_اضافه_کار

اعتراض به ناعدالتی پرداخت اضافه‌کار ماهیانه بین همکاران صف و ستاد بانک مسکن

رئيس محترم سازمان بازرسی

رئيس محترم سازمان اداری و استخدامی

سلام

خواهشمند است ناعدالتی پرداخت اضافه‌کار ماهیانه بین کارکنان صف و ستاد بانک مسکن را پیگیری فرمایید. براساس قوانین داخلی بانک، اضافه‌کار کارکنان ستاد بدون ارزیابی عملکرد پرداخت می‌گردد ولیکن به کارکنان صف بر اساس ارزیابی عملکرد اضافه‌کار تعلق می‌گیرد که با توجه به قوانین داخلی بانک در برخی از ماه‌ها به خیلی از کارکنان صف اضافه‌کاری پرداخت نمی‌گردد.

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 161 نفر

 • احمد طیبی

 • ابوالفضل کرمی

 • سید امیرحسین کاج آبادی

 • فریبا اصغری

 • محمد نیکبخت

 • الهام دادبخش

 • فهیمه عرفاتی

 • مهدی رضاخانی

 • محمدرضا علیزاده

 • فاطمه شیرزاد

 • محمد رضوانی

 • مریم منتظریان

 • فرشته فرامرزی

 • مریم سادات حجازی

 • بهنام بنایی

 • مژگان جعفری عیسی لو

 • مرضیه اهنگران

 • زهرا ماشی

 • مریم غفاری

 • سعید دربندی

 • محمدرضا فخاری

 • بیات بیات

 • لیلی غفرانی

 • اعظم ستاری

 • مهرداد غمخوار

 • زهره پاتیمار

 • فاطمه فروتن

 • سیدعلی محمددرخشان

 • علیرضا مشکوتی

 • علیرضا فیض آبادی

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: