درخواست حمایت از حقوق خریداران خودرو از شرکت مدیران خودرو

#مدیران_خودرو

درخواست حمایت از حقوق خریداران خودرو از شرکت مدیران خودرو

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

ریاست محترم سازمان صنعت و معدن

ریاست محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان

ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی

ریاست محترم شورای رقابت

با سلام و احترام

لطفا به دادخواست خریداران خودرو از مدیران خودرو برسید! کجای دنیا خودرو می‌فروشند که کل مبلغ خودرو را دریافت، اما به صورت غیر قطعی ثبت نام انجام بدهند و هر وقت دلشان خواست از خریداران مبلغ مازاد اخذ کنند؟!

از سازمان‌های مربوطه تقاضای رسیدگی به این تخلف مدیران خودرو را داریم. همچنین از شورای رقابت تقاضای عدم تأیید مجوز مدیران خودرو را داریم.

56%
44 درصد باقی مانده تا انتشار در فهرست کارزارها
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 28 نفر

 • رضا جهانگیر

 • علیرضا فرهادی فرد

 • مجید قاسم کاشی

 • شهرام یوسفی

 • محمد اسماعیلی

 • علی نجفی

 • محمد صادقی

 • سعید کاظمی

 • سید مرتضی مردانی

 • رسول واعضی

 • خریدار مظلوم

 • سد رضی ترابی

 • علی معصومی

 • مانی رییسی

 • زینب صداقت

 • مجتبی سلطانی

 • مهناز رفیعی

 • سارا بهرامی

 • مریم زمانی

 • رحیم سبزواری

 • حمید یزدانخواه

 • نکنم نخعی

 • سیامک زندی

 • ماندانا شوشتری

 • فاطمه ساسانی

 • نوروز دژاکام

 • کمال قویمی

 • عباس کرمنژاد

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: