⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست برکناری مدیر شبکه نسیم صدا و سیما به علت تمسخر و توهین به معلولین عزیز کشور در برنامه این شبکه
◻️ درخواست تأیید طرح ساماندهی کارکنان دولت
◻️ درخواست توزیع بنزین سوپر درمشهد و حذف توزیع سلیقه ای آن توسط مدیر منطقه خراسان رضوی

درخواست رسیدگی به ناکارآمدی در وضعیت سلف دانشگاه مازندران

#سلف_دانشگاه_مازندران

درخواست رسیدگی به ناکارآمدی در وضعیت سلف دانشگاه مازندران

ریاست محترم دانشگاه مازندران

با سلام
نظر به سوءمدیریت سلف مرکزی و خوابگاه‌های تحت‌نظر دانشگاه مازندران در طول ترم گذشته، برای ایجاد شرایط شایسته و مناسب جهت حفظ ارامش، سلامت و بهبود کیفیت غذای دانشجویان که گاهاً موجب مسمومیت و به خطر افتادن سلامت آنان شده و با توجه به عدم پیگیری و تکمیل روند فعالیت شورای صنفی، درخواست خود مبنی بر تعهد به افزایش سطح کیفی و مدیریتی مسئولان ذی‌ربط از اتفاقات پیش آمده در روز چهارم تیر مبنی بر تأخیر چند ساعته جهت پخش غذا و عدم موفقیت در تکمیل فرایند پخش و سردرگمی خیل عظیمی از دانشجویان در ایام امتحانات که حتی با ضعف و بیهوشی دانشجویی همراه بوده را اعلام می‌داریم و هرگونه بی توجهی و قصور نسبت به خواست،شان و وقت دانشجویان را پذیرا نمی باشیم.


با تشکر

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 103 نفر

 • فاطمه امینی

 • نسرین محمدی

 • بهار فلاح

 • مریم فقیه نیرسی

 • محدثه مرادزاده

 • حسین احمدی

 • فاطمه کاظم خواه

 • علی کاملی

 • پریسا قربانی

 • فاطمه ناظم

 • آتنا مطیعی

 • کامران صفامهر

 • هانیه ولیزاده

 • جیران شیدا

 • امیررضا ارسلانی

 • فاطمه جلیلی

 • مریم علیپور کوه بنه

 • معصومه سادات حسینی

 • معصومه فرجی

 • مرتضی ملوندی

 • بیتا شارزولی

 • آریا الله یاری

 • زهرا بابایی

 • سعیده رومی

 • فائزه فلاح

 • ندا ربیعی

 • مروا صادقی

 • معصومه موسوی

 • سپیده رنجبر

 • کوثر حبیب زاده

بحث و گفتگو

فاطمه امینی : متن اصلاحی: ریاست محترم دانشگاه مازندران بسمه تعالی با سلام نظر به سو مدیریت سلف مرکزی و خوابگاه های تحت نظر دانشگاه مازندران در طول ترم گذشته، برای ایجاد شرایط شایسته و مناسب جهت حفظ ارامش،سلامت و بهبود کیفیت غذای دانشجویان که گاهاً موجب مسمومیت و به خطر افتادن سلامت آنان شده،و با توجه به عدم پیگیری و تکمیل روند فعالیت شورای صنفی،درخواست خود مبنی بر تعهد به افزایش سطح کیفی،مدیریتی و همچنین عذرخواهی مسئولان ذیربط از اتفاقات پیش امده در روز چهارم تیر مبنی بر تأخیر چند ساعته جهت پخش غذا و عدم موفقیت و تکمیل فرایند پخش و سردرگمی خیل عظیمی از دانشجویان در ایام امتحانات که حتی با ضعف و بیهوشی دانشجویی همراه بوده را اعلام می‌داریم. و هرگونه بی توجهی و قصور نسبت به خواست،شان و وقت دانشجویان را پذیرا نمی باشیم.
💬 پاسخ

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: