درخواست اختصاص حقوقی ماهیانە و پایە برای همە مردم

#حقوق_ماهیانە_شناسنامە_ای

درخواست اختصاص حقوقی ماهیانە و پایە برای همە مردم

رهبر معظم انقلاب اسلامی (رض)
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم قوه قضاییه


با سلام
با توجە بە اینکە همیشە در جامعە برای افراد فراز و نشیب مالی و شغلی وجود دارد و گاهی تا زمان یافتن شغل یا گاهی به دلیل عدم توانایی داشتن شغل و درآمد و...، لازم میباشد مردم حقوق ماهیانە‌ای از سرانە درآمد ملی داشتە باشند کە نیازهای اولیە خود را تأمین نمایند.
این موضوع نباید به شهروندان اضطراب مشمول شدن یا نشدن حقوق، همچون یارانە را القا کند و بدون قید و شرط شامل حال همه مردم شود.
بە تبع آن حقوق، طبق شرایط فرد حقوق ماهیانە اش تغییر میکند، مثلاً اگر شاغل یا خانە دار باشد سیر تصاعدی پیدا خواهد کرد و بە محض ناکارآمدی یا شکست شغلی یا اخراج از کار یا ناتوانی جسمی، حقوق ماهیانە فرد کە مانند شناسنامە همراه اوست، بتواند حداقل نیاز روزانە اش را تأمین کند.


با تشکر

40%
61 درصد باقی مانده تا نمایش ویژه در صفحه اصلی کارزار
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 395 نفر

 • سیده مریم حسینی

 • گلاویژ شافعی

 • سمیه محمودی

 • شهین تشخیصی

 • کویستان فیضی

 • اقبال سعیدپور

 • بهزاد عباس پور

 • برهان اسماعیلی

 • مرضیه حاج رحیمی

 • نسرین عبداللهی

 • ابراهیم خادمی

 • احسان سعیدپور

 • شپول دلنواز

 • شلێر فرامرزی

 • سمیره شینه جانی

 • گوهر عزیزی

 • شهلا ویسی

 • محمد خیالی

 • عبدالله سلیمی

 • حمیدە محمودی

 • ثریا کوکبی

 • لیلا شریفی راد

 • خالد عبدالهی

 • نازنین نوری

 • نارنج بایزیدی آذر

 • موسی خضری آذر

 • اسرین شافعی

 • فردین صیدی

 • علی باقری

 • فاروق رستمی

بحث و گفتگو

حسن میرزابیگی : باسلام لطفا" کارزار ذیل را هم امضاء کنید https://www.karzar.net/72995
💬 پاسخ
مرتضی خداشناس ابدی : با سلام ، کارزار شما را به امضا رساندیم ، لطفا کارزار وضع قانون برای ریختن زباله که یکی از مهمترین اساس ها و زیرساختهای هر کشور است را با دستات مقدس خود امضا بگردانید ، به امید ایرانی زیبا https://www.karzar.net/20956
💬 پاسخ

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: