درخواست رسمی شدن معلمان خریدخدمات

#خرید_خدمات

درخواست رسمی شدن معلمان خریدخدمات

جناب آقای رئیسی، ریاست محترم جمهوری

ریاست اداره کل آموزش پرورش

ما معلمان خرید خدمات چندین سال است که با شرایط سخت کاری خالصانه خدمت کرده‌ایم. این به دور از انصاف است که پا به پای معلمان رسمی به تدریس ادامه دادیم اما حقوق مزایا و بیمه ما بسیار ناچیز و با دیرکرد چندماهه پرداخت می‌شود. ما امضاکنندگان این نامه درخواست تعیین وضعیت و رسمی شدن خود را داریم.

19%
81 درصد باقی مانده تا نمایش ویژه در صفحه اصلی کارزرا
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 194 نفر

 • مهدی نیاسری

 • زهرا مددی

 • زهره حضرتی

 • ناهید براتی

 • سعیده رضاپور

 • صدیقه وکیلی

 • نجمه رسولی

 • مرتضی هنری نیا

 • راحله سلیمانی

 • سیدمجتبی آرمون

 • فاطمه اکبری

 • قاسم فیضی نژاد

 • علی شرفی

 • عبیدالله ایراندوست

 • حمیرا افتاده

 • نظیراحمد حسین زهی زمانی

 • صابره بگان

 • محبوبه عرفانیان

 • خرید خدمات نیکشهر

 • عبدالمالک کوهی

 • حسنیه شاهدوست

 • عاصمه پارسه

 • سمیه قادری

 • زینب نارویی

 • نسرین ایران نژاد

 • حنیفه بامری

 • سمانه حسینی قلعه نو

 • فاطمه رمضانی

 • عبدالغنی مزارزائی

 • فاطمه مظفری

بحث و گفتگو

شهربانو شیرزاد : عزیزان https://www.karzar.net/61602 لطفا این کارزار هم امضا کنید ...سپاس بیکران #حذف کارت پایان خدمت از شرایط گرفتن جواز کسب
💬 پاسخ

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: