⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست اخذ غرامت و خسارات جنگ تحمیلی از دولت عراق
◻️ درخواست ابطال مصوبه افزایش سن بازنشستگی
◻️ درخواست لغو قانون اجباری افزایش سن بازنشستگی فرهنگیان و کارمندان

اصلاح قوانین شوراهای شهر و روستا

#اصلاح_قانون_شورای_شهر_و_روستا

اصلاح قوانین شوراهای شهر و روستا

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

بر همگان عدم کارایی کافی شوراهای شهر و بعضاً روستاها بعد از سالیان متمادی مبرهن گردیده است خواهشمند است با اصلاح قانون انتخابات اعضای شوراها در آبادانی شهرهای کشور عزیزمان ایران گامی موثر بردارید.

روش جایگزین بدین شرح می‌باشد که مردم شهردار منطقه خود را به صورت مستقیم انتخاب می‌کنند و شهرداران مناطق که توسط مردم همان منطقه منتخب گردیده‌اند تشکیل شورای شهر را می‌دهند. به طور مثال اعضای شورای اسلامی شهر تهران دارای ۲۲ عضو مطابق با تعداد مناطق خود خواهد شد شهردار لزوما ساکن آن منطقه نیست ولی اگر چنین باشد که بسیار وضعیت مطلوبتر است.

قطعا این روش با توجه به اینکه شهردار منطقه مسول و پاسخگوی عملکرد خود در منطقه خود می‌باشد و همچنین امور محوله در شورا شامل بحثهای اختصاص نظیر بودجه و شهرسازی و... می‌باشد و با توجه به اشراف شهرداران منطقه که صد البته بایستی دارای تحصیلات تخصصی در زمینه عمران و معماری و شهرسازی و مدیریت باشند کلیه مشکلات شهر به صورت علمی و خرد جمعی حل خواهد بود چرا که هر شهردار باید پاسخگوی مردم منطقه خود باشد و قطعاً با این روش جلوی مفاسد و رانت های موجود گرفته خواهد شد.

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 0 نفر

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: