⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست تصویب شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی
◻️ درخواست و مطالبه ابطال نتیجه انتخابات و برگزاری مجدد آبادان
◻️ درخواست طرح شکایت از ورود غیر کارشناسی شده در پروژه پدیده شاندیز

حمایت از بیماران شیمی درمانی

#باهم_دردت_را_درمان_میکنیم

حمایت از بیماران شیمی درمانی

با سلام و احترام به مردم شریف ایران زمین

با توجه به شرایط کنونی جامعه اعم از اقتصادی و معیشتی و با توجه به اینکه ایرانی بدون آرامش هم نوعش در آرامش نیست از شما هموطن دلسوز تقاضا دارم جهت حمایت از بیماران مبتلا به سرطان و غم دیدن درد در چهره این عزیزان هرگونه حمایت از این عزیزان را دریغ نکنید.

دستبوس تک تک شما و قلب مهربانتان هستیم.

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 1 نفر

  • نیره ذوالحواریه همدان

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: