⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ ذهن مسموم، قاتل دختران معصوم
◻️ زنده باد زنده رود
◻️ درخواست لغو سربازی اجباری

درخواست مجازی شدن امتحانات ترم مهر ۱۴۰۱ دانشگاه عالی گناباد

#مجازی_شدن_امتحانات

درخواست مجازی شدن امتحانات ترم مهر ۱۴۰۱ دانشگاه عالی گناباد

ریاست محترم دانشگاه آموزش عالی گناباد

جناب آقای دکتر زمانی بهابادی

با سلام

دانشجویان دانشگاه آموزش عالی گناباد با توجه به شرایط موجود درخواست مجازی شدن امتحانات ترم مهر ۱۴۰۱ را دارند.

باتوجه به برودت شدید هوا و کمبود گازشهری و قطع گاز در برخی مناطق شهر گناباد و سرد بودن خوابگاه‌ها و افت فشار گاز و پایداری این سامانه‌ی هوا و جهت صرفه‌جویی بیشتر منابع گازی به جهت کمبود آن و با توجه به اینکه دانشجویان خوابگاهی باید از راهها و جاده‌ها در این شرایط بیایند و با توجه به مسدود بودن برخی جاده‌ها و همچنین ادامه‌ی روند قطع شدن گاز و افت شدید بیشتر گاز و اعلامیه‌ی ستاد بحران گناباد مبنی بر دریافت نفت سفید و گرم کردن خانه‌ها در برخی مناطق به طور کلی با ملاحظه‌ی جمیع شرایط و توضیحات و درخواست دانشجویان لطفاً نسبت به این مورد اتخاذ تصمیم کنید تا دانشجویان بدون استرس و با خیال راحت در امتحانات شرکت کنند.


این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است.

امضاکنندگان: 16 نفر

 • محی اسدی

 • امیرحسین ارجمند

 • فاطمه طالبی

 • محمد مجتبی نورانی

 • حسین کریمی

 • علی جمعه پور

 • فاطمه نوری زاده

 • حسین دردخوار

 • Nastaran Ahmadipour

 • mahsa. ghafouri

 • یونس حسین ابادی

 • فرشته سبزیان

 • فاطمه کریمی

 • یلدا احتشامی جم

 • فهیمه خانی

 • فاطمه اخباری

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: