⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ ذهن مسموم، قاتل دختران معصوم
◻️ درخواست بازنگری در پرونده تخلف ساخت و ساز در بافت تاریخی تجریش
◻️ درخواست انحلال سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و انتقال کارکنان به سایر ارگانهای دولتی

درخواست بازپس‌گیری هزینه «کیف در مدرسه» مربوط به مدارس غیرانتفاعی در روزهای آموزش مجازی

#باز_پس_گیری_هزینه_کیف_در_مدرسه

درخواست بازپس‌گیری هزینه «کیف در مدرسه» مربوط به مدارس غیرانتفاعی در روزهای آموزش مجازی

وزیر محترم آموزش و پرورش

با سلام

تعداد زیادی از خانواده‌ها کودکان خود را که نیاز به توجه بیشتر داشتند در مدارس غیر انتفاعی با خدمات کیف در مدرسه ثبت نام کردند تا کودکان آنها از خدمات بیشتری برخوردار باشند و تا ساعت ۴ بعدازظهر تحت نظارت معلم و اولیا مدرسه تکالیف خود را انجام دهند که برای این امکانات و خدمات، هزینه زیادی متحمل شدند. اما با توجه به شرایط کنونی و تعطیلی مدارس در اثر آلودگی و برودت هوا، چنین خانواده‌هایی نه تنها خدماتی دریافت نمی‌کنند بلکه هزینه سرسام آور کیف در مدرسه را هم می‌پردازند.

درخواست ما از شما این است که روزهایی که بچه ها در مدرسه حضور ندارند، مدارس هزینه کیف در مدرسه را از خانواده‌ها دریافت نکنند. پیشاپیش از پیگیری شما سپاسگزاریم.

 

 


این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است.

امضاکنندگان: 4 نفر

  • ایدین ثمره کرج

  • مریم مرادی کرج

  • آیلین صالح زاده مهابادی کرج

  • حسینعلی صالح زاده مهابادی کرج

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: