⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ ذهن مسموم، قاتل دختران معصوم
◻️ اعتراض به بیس آزمون جامع ۱۸۰ واحد تخصصی داروسازی اسفند ۱۴۰۱ و درخواست تغییر آن
◻️ درخواست تحقیق و تفحص از فولاد خوزستان

پرداخت بدهی آموزش وپرورش به بیمه آتیه سازان و تسویه با فرهنگیان

#فرهنگیان

پرداخت بدهی آموزش وپرورش به بیمه آتیه سازان و تسویه با فرهنگیان

وزیر محترم آموزش وپرورش

با سلام

مافرهنگیان سراسر کشور احتراما به استحضار می‌رسانیم با توجه به گذشت چندین ماه از ارائه فاکتورهای پزشکی به بیمه آتیه سازان حافظ هیچ پرداختی به فرهنگیان تعلق نگرفته است.

با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد عدم پرداخت به دلیل تسویه نکردن آموزش و پرورش با بیمه می‌باشد. لذا ما فرهنگیان سراسر کشور خواهان پرداخت معوقات خود هستیم. وزیر محترم آموزش و پرورش لطفا با بیمه آتیه‌سازان جهت پرداخت معوقات و هزینه‌ی فاکتورهای پزشکی همکاری بفرمایید.

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 1 نفر

  • سوسن سپهوند

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: