اعطاء امتیاز ایثارگری به مدافعان حرم در دانشگاه آزاد اسلامی

#مدافعان_حرم

اعطاء امتیاز ایثارگری به مدافعان حرم در دانشگاه آزاد اسلامی

ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی

با عرض سلام و ادب؛

لطفاً امتیازات ایثارگری به مدافعان حرم که خالصانه و بدون ادعا و جان بر کف بخاطر وطن با داعش منحوس جنگیدند؛ اعطاء گردد. چرا که از زمان جنگ بیش از ۳۰ سال گذشته و ایثارگران امروز این مدافعان حرم می‌باشند. لطفاً امتیاز ایثارگری را به مدافعان حرم نیز عطاء فرمایید.

8%
92 درصد باقی مانده تا انتشار در فهرست کارزارها
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 4 نفر

  • یونس خضابی

  • احسان رجایی

  • مجتبی موسوی

  • علی د

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: