درخواست توسعه کتابخانه‌های عمومی کشور

#ملتی_که_کتاب_نمی_خواند_باید_کل_تاریخ_را_تجربه_کنند

درخواست توسعه کتابخانه‌های عمومی کشور

ریاست محترم جمهوری

با سلام

ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توسعه کتابخانه‌های عمومی کشور در همه زمینه‌ها اعم از افزایش کتابخانه‌ها در سراسر کشور، افزایش کتب کتابخانه‌ها و افزودن کتب جدید، افزایش ساعات کاری کتابخانه‌ها، و ایجاد کتابخانه در روستاهای کم برخوردار، به منظور توسعه و ارتقا سطح علمی و فرهنگی کشور هستیم.

2%
98 درصد باقی مانده تا انتشار در فهرست کارزارها
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 1 نفر

  • محمد پارسا قزلقاش

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: