بازنشستگی معلولین با سابقه بیست ساله

#بازنشستگی_معلولین_شاغل_در_ادارات_دولتی

بازنشستگی معلولین با سابقه بیست ساله

سلام و وقت بخیر خدمت مجریان دولتی و نمایندگان مجلس

ما معلولین شاغل در ادارات دولتی خواستار اجرای دقیق قانون بازنشستگی معلولین با سابقه بیست ساله هستیم که متأسفانه ادارات متبوع به علت داشتن بار مالی و سازمان بازنشستگی نیز بهمین دلیل از اجرای قانون طفره میروند و ما معلولین را با اشد بیماری‌ها و زحمات بغرنج جسمی روبه‌رو کرده‌اند تا حدی که بعد از بیست سال کار مضاعف و طاقت‌فرسا دیگر توانایی حضور در محل کار را نداریم و... این داستان سر دراز دارد.

2%
98 درصد باقی مانده تا انتشار در فهرست کارزارها
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 1 نفر

  • داود علیمحمدی ;hvlkn rl

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: