حذف شرط داشتن پلاک فعال در قرعه‌کشی خرید خودرو

#حذف_شرط_پلاک_فعال_از_قرعه_کشی_خودروسازان_و_بورس

حذف شرط داشتن پلاک فعال در قرعه‌کشی خرید خودرو

ریاست محترم جمهور

وزیر محترم صمت

با سلام

در شرایط ثبت نام خودرو یک شرط ظالمانه و تبعیض‌آمیز وجود دارد به نحوی که دارندگان پلاک خودرو فعال از هر گونه ثبت نام خودرو منع شده‌اند. با توجه به بخت و شانس کم برنده شدن در قرعه‌کشی خودرو شخص قادر نیست خودرو خود را بفروش برساند تا شاید برنده قرعه‌کشی بشود یا نشود یا در بورس برنده ماشین بشود یا نشود.

خوب است سیاستگذاران عزیز یا شرط مدل خودرو را لحاظ نمایند یا حداقل در قرعه‌کشی و بورس متقاضی را مجاز نمایند و در صورت برنده شدن تحویل خودرو را مشروط به نداشتن پلاک فعال نمایند.

2%
98 درصد باقی مانده تا انتشار در فهرست کارزارها
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 1 نفر

  • جواد جعفری

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: