⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست اضافه کردن رشته بهداشت حرفه‌ای در آزمون استخدامی آموزش و پرورش
◻️ اعتراض به احداث سد خرسان سه
◻️ فریاد پرستاران، ستون سلامت را در تحقق عدالت بشنوید

احقاق حقوق ملت ایران در خلیج فارس

#خلیج_فارس

احقاق حقوق ملت ایران در خلیج فارس

نمایندگان و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

همانگونه که مستحضر هستید طبق قوانین بین‌المللی از ساحل هر کشور به مقدار مشخصی آب‌های داخل آن کشور محسوب می‌شود. طبق همین قانون ما امضاکنندگان این کارزار برای چندمین بار از مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم طرح اخذ عوارض عبور کشتی‌های عبوری از آب‌های داخلی ایران را تصویب و اجرایی کند. این طرح بارها با دخالت نفوذی‌ها رد شده است این بار نباید رد شود.

همه برای گرفتن حق ملت ایران کارزار را امضا و منتشر کنید.

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 6 نفر

  • حسین سعیدی

  • محمد مهدی شیرکوند

  • رسول حق شناس

  • مهدی فارسی

  • داود عرب علیدوستی

  • رسول حق شناس

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: