⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست کسر سابقه نیروهای غیررسمی از حداکثر سن شرکت در آزمون‌های آموزش و پرورش
◻️ درخواست پیشگیری از مالچ‌پاشی نفتی یا توقف آن در جنوب‌غرب
◻️ مطالبه‌گری شهروندان شهر بهارستان

درخواست ایجاد مترو دانشگاه خوارزمی

#مترو_خوارزمی

درخواست ایجاد مترو دانشگاه خوارزمی

شهردار محترم شهر کرج

با توجه به موقعیت مکانی دانشگاه خوارزمی واقع در حصارک کرج و عدم وجود مترو برای این مسیر و با توجه به اینکه غریب به اکثر دانشجوهایی که از شرایط خوابگاه بهرمند نیستند و  ساکن شهرهای اطراف از جمله تهران هستند می‌بایست در رفت آمد باشند، خواستار راه‌اندازی خط مترو دانشگاه خوارزمی هستیم.

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 1 نفر

  • وحید فلاحی

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: