درخواست کاهش زمان مدرسه

#کاهش_زمان_مدرسه

درخواست کاهش زمان مدرسه

جناب آقای نوری رئیس محترم آموزش و پرورش

با سلام

باتوجه به ساعت برگزاری مدارس از شما درخواست داریم به دلایل عنوان شده در متن زیر موضوع کاهش برگزاری زمان مدرسه را به صورت جدی پیگیری کنید:

۱- صرف شدن حداقل نیمی از وقت دانش آموز و خستگی ناشی از آن

۲- زدگی از درس؛ وقتی نیمی از وقت خود را درگیر یک کار مثل آموزش دیدن، نوشتن تکلیف، امتحان و غیره کنید طبیعتاً از آن زده خواهید شد.

و دلایلی دیگر.

2%
98 درصد باقی مانده تا انتشار در فهرست کارزارها
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 1 نفر

  • محمد مهدی مطهری تهران

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: