اعتراض به نحوه‌ی درس دادن و تعویض معلم فیزیک مدرسه شهید اژه‌ای

#تعویض_معلم

اعتراض به نحوه‌ی درس دادن و تعویض معلم فیزیک مدرسه شهید اژه‌ای

ما دانش آموزان متوسطه اول کلاس هفتم) درخواست تعویض معلم فیزیک خود، آقای متولی و امضای قرارداد با معلمی بهتر داریم.

ما هم می‌توانیم که کتابی را بدست بگیریم و از روی آن کتاب دیکته بگوییم! در صورتی که دانش آموز چیزی از درس متوجه نمی‌شود. از شما معاونان و مدیر محترم تقاضا دارم که به این کارزار توجه بفرمایند.

20%
80 درصد باقی مانده تا انتشار در فهرست کارزارها
[اطلاعات بیشتر]

این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است.

امضاکنندگان: 10 نفر

  • امیر عباس شایان

  • Erfan Dalaki

  • ماهان عظیمی

  • نيما ستاره

  • امیرعلی جعفرزاده

  • امیرعلی صفایی

  • محمد یاسین خانی

  • علیرضا صفری

  • ابوالفضل باقری

  • حامیان کارزار

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: