⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست ارائه گزارش دقیق و روشن تخصیص ارز به واردات چای
◻️ درخواست توزیع بنزین سوپر در مشهد و حذف توزیع سلیقه‌ای آن توسط مدیر منطقه خراسان رضوی و عدم احتکار
◻️ اعتراض شدید کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور به قرار گرفتن این وزارت‌خانه در قعر جدول حقوق و دستمزد

درخواست تحویل خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده

#تحویل_خودرو_به_دارندگان_خودروی_فرسوده

درخواست تحویل خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده

وزیر محترم صمت

سلام

چه بلایی بر سر طرح فرسوده آمده که طبق قانونی که مجلس تصویب کرده بود باید ۱۰ درصد عرضه خودرو به طرح فرسوده اختصاص پیدا می‌کرد ولی حذف شد و کسی که خودرو فرسوده دارد به علت داشتن پلاک فعال نمی‌تواند ثبت‌نام کند؟ و موقع برنده شدن خودرو نیز، خودروی ۱۰۰ میلیون تومانی را به قیمت ۷ میلیون تومان اسقاط می‌کند.


این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است.

امضاکنندگان: 0 نفر

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: