⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست اعطای وکالت‌نامه به نمایندگان مردمی پرونده رضایت خودرو
◻️ درخواست تعلق سختی کار به رانندگان برون‌شهری اتوبوس و کامیون
◻️ درخواست تبدیل وضعیت کارکنان حل اختلاف

درخواست خرید مدت سربازی برای بیمه تأمین اجتماعی

#خرید_خدمت_سربازی

درخواست خرید مدت سربازی برای بیمه تأمین اجتماعی

رئیس محترم جمهور

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

سلام

تقاضا می‌شود که احتساب مدت خدمت سربازی به حق بیمه رایگان شود و پول کسانی که در این سالیان خرید کرده‌اند برگردانده شده و کسانی که هنوز نخریده‌اند رایگان حساب کنید.

سرباز دو سال از بهترین سال‌های عمر یعنی دوره جوانی را در حال پست نظافت و کارهای دیگر شما در پادگان می‌باشد، چرا باید بابت این همه زحمت که مزد آنچنانی هم نگرفته، قریب به ده میلیون تومان برای خرید خدمت پرداخت نماید؟

پس با محاسبه رایگان، مرهمی در حق مردم و مشوقی برای دیگران باشید.

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 9 نفر

  • رحیم عبدالخانی

  • منصور نصیری

  • خليل عبدالخاني

  • یاسر عبدالخانی

  • امیدعلی شهبازی راد۵۲۱۹

  • حجت زراعت پیشه

  • محمدعلی خرم

  • یاور شعبانی

  • مهدی جوزن

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: