⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست منع کاشت درختان مضر در طبیعت ایران
◻️ درخواست پیگیری احداث تونل محرم کازرون
◻️ درخواست قطعی ممنوعیت شهر میمه از مهاجر پذیری اتباع افغانستان

اعتراض به اخراج معلمان خرید خدمت

#خرید_خدمات_قزوین

اعتراض به اخراج معلمان خرید خدمت

وزیر محترم آموزش و پرورش

با سلام

خرید خدمات بعد نه سال کار در آموزش و پرورش نباید اخراج شوند یا آزمون استخدامی دهند، خرید خدمات ثابت کرده‌اند که بهتر از رسمی‌ها تدریس می‌کنند و بدون بیمه و حقوق ثابت به بهترین حال ممکن تدریس می‌کنند؛ خرید خدمات ثابت شده هستند و بدون حقوق و بیمه کامل انجام وظیفه کرده‌اند.

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 0 نفر

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: