⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست ممنوعیت فعالیت انتخاباتی در پلتفرم‌های فیلترشده
◻️ اعتراض و مخالفت با خرید اجباری خودروی دنا پلاس آپشنال شرکت ایران خودرو
◻️ درخواست جلوگیری از کشتن وحشیانه سگ‌های بومی توسط شهرداری شیراز

درخواست شناور نمودن یارانه براساس نرخ ارز

#شناور_شدن_یارانه

درخواست شناور نمودن یارانه براساس نرخ ارز

رئیس محترم جمهور

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

سلام

با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز تورم را تشدید می‌نماید و باعث تضعیف قدرت خرید قشر ضعیف می‌گردد، لذا پیشنهاد می‌شود یارانه براساس افزایش و کاهش نرخ ارز به صورت شناور هر ماه پرداخت شود که توان خرید مبلغ یارانه تثبیت گردد. ضمنا انرژی کلا آزاد و یارانه آن نیز به‌صورت شناور هر ماه براساس نفر به حساب سرپرست خانوار واریز شده که عدالت برقرار گردد.

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 1 نفر

  • محمدطاهر فتحی سنندج

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: