⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست ممنوعیت فعالیت انتخاباتی در پلتفرم‌های فیلترشده
◻️ درخواست برکناری مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان (مهدی کوهی)
◻️ درخواست اصلاح مصوبه تأثیر قطعی معدل جهت دانش‌آموزان المپیادی

اعتراض به قیمت گندم

#اعتراض_به_نرخ_گندم

اعتراض به قیمت گندم

وزیر محترم وزارت جهاد کشاورزی

با سلام

این نرخ‌گذاری طبق چه اصولی انجام می‌شود؟ آیا از تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد خبر ندارید؟ حداقل ۴۶ درصد که در عمل از صد درصد هم بیشتر است. چرا وقتی نوبت به کشاورز می‌رسد فقط ۱۵ درصد اعمال می‌کنید؟ مگر حقوق کارگر را ۲۷ درصد اضافه نکردید؟ حداقل این را هم مثل کارگر در نظر بگیرید.

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 0 نفر

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: