درخواست کاهش ساعت کاری بانوان کارمند متاهل وزارت بهداشت

#کارمندان_دولت_متاهل_بانوان

درخواست کاهش ساعت کاری بانوان کارمند متاهل وزارت بهداشت

رئیس محترم جمهور

وزیر محترم بهداشت

نمایندگان محترم مجلس

سلام؛

نظر به اینکه بانوان بخش وسیعی از کارمندان وزارت بهداشت را تشکیل می‌دهند و به دلیل شیفت‌های متوالی با توجه به نیاز فعلی جامعه و ساعات کاری طولانی و نبود کافی نیروی انسانی و سخت بودن شرایط کاری و کار در مناطق صعب‌العبور و پوشش تمامی جمعیت، که باعث دور بودن از کانون گرم خانواده در ساعات زیادی شده است و این مغایر با امر ازدیاد جمعیت و جوانی گردیده، بگونه‌ای که اغلب همکاران تک فرزند هستند. و با توجه به اینکه به زنان کارمند متاهل حق عائله و فرزند در قبال کار مساوی با مردان تعلق نمی‌گیرد، خواهشمنداست برای این دسته از زنان کاهش ساعت کاری بطور مداوم صورت بگیرد. چه‌بسا عدم انجام این امر، منجر به ترک محل کار یا مهاجرت به کشورهای دیگر خواهد شد.

32%
68 درصد باقی مانده تا نمایش ویژه در صفحه اصلی کارزار
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 316 نفر

 • لیلا ذوالفقاری

 • سیده مریم حسینی

 • معصومه مسیبی ملاسرایی

 • سمیه اسماعیلی محمود ابادی

 • مهسا خدابنده لو

 • سمیه قاسمی

 • رقیه شیری

 • ام البنین حسنی

 • سکینه نبی لو

 • فاطمه‌ بیگدلی

 • نسترن سعیدی

 • مهیرا نجاتی نیا

 • مریم وجدانی

 • نوشین حسینی

 • سمیه شجاعی

 • مهدیه حسینی

 • نسترن امیری پور

 • زهرا باقرنژاد

 • مجید زنگینه

 • فیلو بهداشت محیط

 • مائده یوسفی

 • ارمینایحیی پور

 • سهیلا بختیاری

 • ریحانه برقبانی

 • احمد بیگدلی

 • م ره

 • لیلا بایبوردی

 • سمیرا عفیفی

 • سهیلا فارسی

 • مریم عباس زاده

بحث و گفتگو

ن. خ : چرا فقط وزارت بهداشت چراهمه بانوان نه؟؟؟
💬 پاسخ

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: