⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ مخالفت با طرح تاثیر قطعی معدل در کنکور
◻️ درخواست درج نام مادر در کنار نام پدر در اوراق هویتی
◻️ درخواست ابلاغ اسناد کنسرسیوم ایران زمین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تریلیون دلار سرمایه مردم ایران و منطقه و جهان

درخواست حذف سوالات خارج از منابع آزمون نظام مهندسی

#حمایت_از_مهندسین

درخواست حذف سوالات خارج از منابع آزمون نظام مهندسی

این کارزار به درخواست نویسنده حذف شد .

امضاکنندگان: 0 نفر

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: