⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ تقاضای تغییر مکان دانشگاه فرهنگیان (شهید بهشتی تهران)
◻️ درخواست رسیدگی به وضعیت اَسفناک پناهگاه سگ‌های کهریزک و اداره کردن آنجا توسط انجمن‌های رسمی و مردمی
◻️ درخواست جلوگیری از تصمیم توزیع اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها

درخواست پرداخت کمک هزینه درمان زوجین نابارور

#بیمه_ناباروری

درخواست پرداخت کمک هزینه درمان زوجین نابارور

وزیر محترم وزارت بهداشت

سلام؛

باتوجه به افزایش روزافزون هزینه‌های کمرشکن درمان ناباروری، تقاضامندیم با پوشش بیمه‌ای و انواع راه‌هایی که منجر به تسهیل امر درمان ناباروری هستند، در سرلوحه تصمیمات و پیگیری‌های خود مبذول فرمایید، باشد که مرهمی بر زخم‌های ما زوجین نابارور گذاشته شود.

باتشکر

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 1 نفر

  • هانیه صدقی

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: