⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ تقاضای ابطال آئین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان
◻️ کمپین نخریدن خودروی صفر
◻️ تقاضای انحلال شورای شهر شاهرود و عزل شهردار

درخواست صدور مجوزهای لازم جهت خرید و فروش زمین و مستغلات منطقه‌ی مشاء دماوند

#مشا_دماوند

درخواست صدور مجوزهای لازم جهت خرید و فروش زمین و مستغلات منطقه‌ی مشاء دماوند

این کارزار به درخواست نویسنده حذف شد .

امضاکنندگان: 0 نفر

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: