⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست تعطیلی معادن شمال و شمال شرقی سرچشمه محلات به‌خاطر جلوگیری از آسیب به چشمه‌ی سرچشمه
◻️ درخواست ایجاد یک شرکت ملی با بودجه‌ی یارانه‌های نقدی و سهیم نمودن مردم از سود شرکت به‌جای واریز مستقیم یارانه
◻️ درخواست کاهش بیس آزمون علوم پایه پزشکی و دندان شهریور ۱۴۰۲

درخواست صدور مجوزهای لازم جهت خرید و فروش زمین و مستغلات منطقه‌ی مشاء دماوند

#مشا_دماوند

درخواست صدور مجوزهای لازم جهت خرید و فروش زمین و مستغلات منطقه‌ی مشاء دماوند

این کارزار به درخواست نویسنده حذف شد .

امضاکنندگان: 0 نفر

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: