⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ اعتراض و مخالفت با افزایش سن بازنشستگی
◻️ اعتراض به قانون بازنشستگی جدید
◻️ درخواست اجرای عدالت در صندوق‌های بازنشستگی نفت توسط قوه قضائیه

اعتراض به دستکاری نمرات ارزیابی تکمیلی آزمون آموزگاری ۱۴۰۲ و انتخاب افراد حوزوی به جای افراد شایسته

#آموزگار_ابتدایی

اعتراض به دستکاری نمرات ارزیابی تکمیلی آزمون آموزگاری ۱۴۰۲ و انتخاب افراد حوزوی به جای افراد شایسته

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

در آزمون استخدامی آموزگاری آموزش و پرورش ۱۴۰۲، بعد از قبولی در مرحله کتبی و سپس مرحله ارزیابی تکمیلی(مصاحبه)، بدون در نظر گرفتن شایستگی و برخلاف نمرات کسب شده در مرحله ارزیابی تکمیلی افراد نخبه و متخصص، بعد از اعلام نتایج نهایی، مشخص گردید که به علت دخالت افراد غیر مرتبط برای قبولی افراد حوزوی به جای برگزیدگان آزمون، نمرات ارزیابی تکمیلی افراد برگزیده دستکاری شده (کم شده)، به صورتی که با افزایش نمرات افراد حوزوی، آن‌ها را به جای برگزیدگان اصلی اعلام کردند؛ در حالی که تمامی مراحل ارزیابی تکمیلی توسط آموزش و پروش ضبط گردیده است. لذا خواستار اجرای عدالت و رساندن حق به افراد محق می باشیم.

⚠️ در متن این نامه ادعاهایی مطرح شده که «کارزار» نمی‌تواند آنها را تأیید یا تکذیب کند و مسئولیت حقوقی آن با نویسندگان و امضاکنندگان نامه خواهد بود.


این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است.

امضاکنندگان: 0 نفر

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


سلب مسئولیت

در متن این نامه ادعاهایی مطرح شده که «کارزار» نمی‌تواند آنها را تأیید یا تکذیب کند و مسئولیت حقوقی آن با نویسندگان و امضاکنندگان نامه خواهد بود.

تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: