⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست تغییر بیمه تکمیلی بازنشستگان سازمان بازنشستگی از آتیه سازان حافظ و یا افزایش سطح پوشش با افزایش حق بیمه تکمیلی
◻️ درخواست اجرای عدالت در صندوق‌های بازنشستگی نفت توسط قوه قضائیه
◻️ درخواست رفع حصر از کتیبه داریوش بزرگ در بیستون

درخواست تغییر مدیریت آموزش و پرورش خرمشهر

#آموزش_و_پرورش_خرمشهر

درخواست تغییر مدیریت آموزش و پرورش خرمشهر

وزیر محترم آموزش و پرورش

مدیر عامل منطقه آزاد اروند

مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان خوزستان

سلام

با توجه به وضعیت نگران کننده آموزش و پرورش و اهمال‌کاری در اداره آموزش و پرورش خرمشهر، اکثر همکاران از اوضاع پیش آمده ناراضی هستند‌. لذا از مقام‌های مسئول درخواست تغییر مدیریت آموزش و پرورش خرمشهر را داریم.

 

⚠️ در متن این نامه ادعاهایی مطرح شده که «کارزار» نمی‌تواند آنها را تأیید یا تکذیب کند و مسئولیت حقوقی آن با نویسندگان و امضاکنندگان نامه خواهد بود.

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 0 نفر

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


سلب مسئولیت

در متن این نامه ادعاهایی مطرح شده که «کارزار» نمی‌تواند آنها را تأیید یا تکذیب کند و مسئولیت حقوقی آن با نویسندگان و امضاکنندگان نامه خواهد بود.

تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: