مخالفت با طرح سازمان ملی مهاجرت اتباع

#نه_به_سازمان_ملی_مهاجرت

مخالفت با طرح سازمان ملی مهاجرت اتباع

جناب آقای رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی کشور

با سلام و احترام

خواهشمندیم درباره طرح تأسیس سازمان ملی مهاجرت اتباع بیگانه تجدید نظر بفرمایید. کلمه ملی در این طرح ابهام فراوان دارد؛ در حالی که موضوع درباره اتباع بیگانه است. طرح تأسیس سازمان ملی مهاجرت، نگرانی‌های زیادی در افکار عمومی و فضای مجازی ایجاد کرده است.

کشور ایران در حالی که خود مهاجرت فرست هست، شرایط پذیرش مهاجر اتباع بیگانه را ندارد و با تأسیس سازمان ملی مهاجرت اتباع زمینه ماندگاری میلیونی اتباع بیگانه در کشور فراهم خواهد شد که مشکلات فراوان برای کشور ایجاد خواهد کرد.

با طرح سازمان ملی مهاجرت و تسهیلات فراوانی که در این طرح برای اتباع دیده شده است، موج مهاجرت‌های گسترده اتباع به کشور اتفاق خواهد افتاد.

نگرانی مردم از جمعیت بسیار زیاد اتباع غیرقانونی در ایران است. لطفاً برای بازگشت محترمانه جمعیت افغان‌ها به افغانستان با کمک جامعه بین‌المللی اقدام نمایید و طرح‌های مختلفی برای تشویق بازگشت اتباع غیرمجاز به کشورشان را تهیه و اجرا نمایید.

حمایت کنید تا اشتغال و ازدواج جوان ایرانی فراهم گردد که به تبع آن فرزند‌آوری در جامعه رونق خواهد گرفت. اضافه کردن میلیونی اتباع به جمعیت کشور عواقب ناگواری خواهد داشت.

با تشکر فراوان

58%
42 درصد مانده تا ثبت رسمی در دبیرخانه سازمان مخاطب
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 1169 نفر

 • سید محمد علی مهیمنی

 • فوآد شعبانی

 • محمد جباری برزگر

 • پارسا بهرامی

 • سمیه شاه حسینی

 • سلمان علیدادی

 • مجتبی اسفندیارپور

 • ییحی بهزامی

 • معصومه حسینی

 • ابراهیم کوپال

 • تانیا احدی

 • هادی قدمیاری

 • سمانه جمالی

 • امیرحسین جابری

 • سعید طریقتی

 • امین احمدی

 • فاطمه‌ سالاری

 • ژیلا غفاری

 • کارگران وبناها ساختمان

 • مرضیه طریحی

 • مهسا محمدی

 • نسترن محمدی

 • عطیه بابایی

 • لیلا رضایی اقدم

 • افسانه خاشعی

 • زهرا تیمورپور

 • فاطمه غفاری

 • فریده خدامی

 • فاطمه مرادمند

 • ن _ ت

بحث و گفتگو

قربانیان حقوق بشر : با درود و احترام به ملت شریف ایران ده میلیون تبعه افغانستان سرگردان مدیریت نشده در همه عرصه ها کشور برابر با چند استان کشور یا چند کشور حاشیه خلیج فارس ودست کم کم برای بیست میلیون در کشور افغانستان پول وکمک می فرستندیعنی هر دو سال نیم بارمالی اتباع برابر با کل بودجه مردم ایران است با این تفاوت که در کشور دیگری هزینه میشودوباعث و باعث گرانی وشکاف طبقاتی ومعضلات اجتماعی وگرفتن امنیت شغلی و فرصت های شغلی جوانان وترکیب جمعیت ایرانیان واز خون ونان وشکم کارگران واقشار آسیبپذیر پذیر وفقرا وتنگ دستان جامعه کارگری ایرانیان مایه گذاشته میشود و حق الناس ووطن فروشی وظلم وستم وتاراج کردن سفره ایرانیان وتجاوز وچپاول وغارت وتجاوز به حد مرز کارگران و حق آب و خاک ووو... است با خون ونان وکار ومیعشت وامرار ومعاش ومسکن ووو...جوانان وطن نمیشود گفت ما نژاد پرست نیستم ومهاجر ستیزنیستیم حق الناس واست ارز ودلار به کام دولت ومیز نشینان ومایه از جیب وخون وشکم وامرار معاش وکار ومیعشت ومسکن وفرصت های شغلی وامنیت شغلی و اجتماعی ایرانیان واقشار آسیب‌پذیر پذیر وفقرا وتنگ دستان جامعه کارگری ایرانیان این است اجرای حقوق بشر مسولین ایران اووو... باتشکر قربانیان حقوق بشر
💬 پاسخ
سید موسی هاشمی قادی : سلام بنده کارزار را امضاء کردم و کاملا موافقم و در همین رابطه و در حمایت از مردم مستضعف و اقشار زیر خط فقر که سالهاست یک خودروی بسیار ضعیف و مستهلک دارند کارزاری تهیه نمودم و انتظار دارم با تایید و امضاء خودتان و انتشار به دوستان و آشنایان ، زمینه اجرای آن و صاحب خودروی نو شدن را فراهم نماییم .لینک کارزار حمایت از تعویض خودروی فرسوده با خودروی نو با اقساط بلند مدت و وام را قرا می دهم که حمایت از قشر وسیع مردم ایرانی است .سپاس از لطف شماhttps://www.karzar.net/112821
💬 پاسخ
حسام حنایی : https://www.karzar.net/113502 سلام کارزار شما امضا شد لطفا از کارزار ما نسبت به آزاد کردن سگ گردانی به شروط خاص دیدن و امضا کنید باتشکر.
💬 پاسخ
قربانیان حقوق بشر : با درود و احترام حقوق بشری که نقض کننده حقوق بشر ی کند و جامعه کارگری ایرانیان را به خاک وخون بکشد وامنیت شغلی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و فرصت های شغلی و شکاف طبقاتی وترکیب جمعیت ایرانیان وکیفیت تحصیل وباعث بیثباتی وتنش درمسکن واقتصادواشتغال وزاد وولد ورفاه ایرانیان وتورم وگرانی ومعضلات اجتماعی و زیاد شدن امار وبزکاری وجرم وجنایت وسرقت وتجاوز به حد مرز کارگران واقشار آسیب پذیر وفقرا وتنگ دستان جامعه کارگری ایران شود وحق آب و خاک هموطنان را بگیرد حق الناس ووطن فروشی وظلم وستم وتاراج کردن سفره ایرانیان است یک چهارم مردم افغانستان سرگردان مدیریت نشده در همه عرصه های کشور برابر با چند استان کشور یا چند کشور حاشیه خلیج فارس نگاهی به ه‍زینه جمع آوری زباله های این چند کشورکه به ایران اضافه شده نگاه کنید چه برسد به خورد و خوراک وزیر ساخت ها وسوخت ومسکن ومواد یارانه ای ودارو ووو.. همه از جیب وخون وکار ومیعشت وامرار معاش ایرانیان با رها کردن میلیون افغانستانی سرگردان در ایران مایه گذاشته میشود و با این زاد وولد وو ورود اتباع افغانستان آینده کشور مثل فلسطین میشود وما کارگران فصلی شیراز وکشور واقشار آسیب پذیر وفقرا وتنگ دستان و ایرانیان قربانیان حقوق بشر و رحم و انسانیت و احساس بیجا وغیرت وسیاست و ایرانی نژاد پرست نیست واورگان و پناهندگان ودین واسلام و گرفتن پول ودلار وارز از سازمان ملل متحد و نهادها و... مسولین ومیز نشینان و مردمانی هستیم که با رحم و انسانیت و احساس بیجا باعث ورود میلیون افغانستانی به کشور شده واز خون ونان و کار وامرارمعاش ومیعشت ومسکن وکاهش زاد وولد وترکیب جمعیت ایرانیان وکیفیت تحصیل ووو.. میخواهند بزرگی و همسایگی واجرا حقوق بشر وکمک بشر دوستانه کنند مسولین اگر اتباع افغانستان سود آور است چرا بار آنان بر دوش مردم وفقرا وتنگ دستان جامعه کارگری ایران است ارز ودلار از سازمان پناهندگان به کام دولت ومیز نشینان و اختلاس گران مایه از امرار معاش مردم این عدالت است یا وطن فروشی یا خیانت یا حق الناس وتجاوز به حد مرز وحق آب و خاک ایرانیان فقرا تنگ دستان جامعه کارگری است مسولین از نان زن بچه خود مایه بگذارید با این بیکاری وتورم وگرانی و شکاف طبقاتی و.. شما که گره گشایی در کار کارگران واقشار آسیب پذیر وفقرا وتنگ دستان جامعه کارگری ایرانیان نمی کنید حداقل با میلیون افغانستانی سرگردان مدیریت نشده در همه عرصه ها کشور سنگ اندازی واز خون ونان وکار وامرار معاش ومسکن ایرانیان مایه نگذارید با تشکر قربانیان حقوق بشر
💬 پاسخ
عهدیه مهرانی کیا : لطفا امضا کنید:نیازمند مشارکت حداکثری هموطنان‌گرامی هستیم : کارزار درخواست عدم پذیرش اسنپ و تپسی با رانندگان غیر ایرانی https://www.karzar.net/96296
💬 پاسخ
سمیه رحیمی : ایران شده افغانستان لعنت به کسانی که اینطوری اینا رو تو کشور راه میدن
💬 پاسخ
عهدیه مهرانی کیا : لطفا امضا کنید و درگروه ها قرار دهید .نیهزمند مشارکت حداکثری هستیم 🤝: کارزار درخواست عدم پذیرش اسنپ و تپسی با رانندگان غیر ایرانی https://www.karzar.net/96296
💬 پاسخ
عهدیه مهرانی کیا : امضا کنید: کارزار درخواست عدم پذیرش اسنپ و تپسی با رانندگان غیر ایرانی https://www.karzar.net/96296 نیازمند مشارکت حداکثری هموطنان عزیزمون هستیم ⚘🤝
💬 پاسخ
Sara.. .sara : https://www.karzar.net/against-acid-attacks هموطنان عزیز از کارزار بسیار مهم ضد اسیدپاشی حمایت کنید
💬 پاسخ
آریانا ایرانی : حقیقتا این اوضاع نگران کننده هستش، جمعیت افغانی ها در ایران به نسبت ۱ به ۸ رسیده... این چه فاجعه ای هستش... با این روند روزی خواهد آمد که چشمان آریایی ها تبدیل به مردمان آسیای دور خواهد شد و از نژاد ایرانی چیزی به جا نخواهند ماند... سالها با رشادت ایرانیان در میان اعراب و مغول و ... نسل ایرانی حفظ شد، اما امروز در تلویزیون ملی ما هم افغان ها مجری هستند....فرزندان ما از بیکاری، باید از کشور بروند...
💬 پاسخ
عهدیه مهرانی کیا در پاسخ به آریانا ایرانی: لطفا امضا کنیدو در گروه ها به اشتراک بگذارید : کارزار درخواست عدم پذیرش اسنپ و تپسی با رانندگان غیر ایرانی https://www.karzar.net/96296
💬 پاسخ
مهربان موسوی : سلام به همه نژاد پرست های تخیلی که فکر میکنند نژاد ژرمن هستند که حتی نمی دادند تخت رستم کجاست و همینطور قلمرو تمام پادشاهان ایران این که شما نژادپرست ها را می ببینم حالم بده میشه امیدوارم که خداوند به شما عاقل سالم اعطا بفرمایید وقتی مسولین شما دزد هستش وقتی با همه دنیا مشکل دارید و باید منتظر قطع شدن و فروپاشی اقتصاد تان باشید . یک سوال ازتون دارم چند ساله که افغانستان از ایران جدا شده ؟؟ اصلا شما های که دم از نژاد ژرمن میزنید آیا می‌توانید ثابت کنید که ایرانی هستید یا فقط اینجا به دنیا آمدید .
💬 پاسخ
سعید تقی زاده در پاسخ به مهربان موسوی: برادر افغانی لطفا برگرد کشورت همین نظرو تو کشور خودت بده
💬 پاسخ
علیرضا عزیزی در پاسخ به مهربان موسوی: برادر افغانی برو کشورت میتونی همین نظر رو توی کشور خودت هم بدی
💬 پاسخ
محسن ابراهیم زاده : باید کلیه افغانی های اجنبی از ایران اخراج شوند.
💬 پاسخ
سعید زارعی در پاسخ به محسن ابراهیم زاده: اگر کمی علم اقتصادی و دانش اقتصاد میدانستی براحتی متوجه میشدی میتوانیم بعنوان پیشرانه های گران بالستیک از نیروی ارزان بهره ببریم ولی حیف
💬 پاسخ
زهرا ایران دوست : https://www.karzar.net/89318بچه ایرانی بخاطر نداشتن گوشی در دوران کرونا خودکشی میکنه اونوقت بچه افغانی گوشی اپل داره ناراحت اینه که سیمکارت به اسمش نمیخوره مرگ بر ضد ایران
💬 پاسخ
زهرا ایران دوست : بچه ایرانی بخاطر نداشتن گوشی در دوران کرونا خودکشی میکنه اونوقت بچه افغانی گوشی اپل داره ناراحت اینه که سیمکارت به اسمش نمیخوره مرگ بر ضد ایران
💬 پاسخ
زهرا خانم : https://www.karzar.net/96296 از کارزار جلوگیری از پذيرش رانندگان خارجی در تپسی و اسنپ هم حمایت کنید وقتش خیلی کمه بجنبید
💬 پاسخ
زهرا خانم : https://www.karzar.net/96296 از کارزار جلوگیری از پذيرش رانندگان در تپسی و اسنپ هم حمایت کنید
💬 پاسخ
زهرا خانم : https://www.karzar.net/96296 از کارزار جلوگیری از بکارگیری رانندگان غیر ایرانی در تپسی واسنپ حمایت کنید وقتش خیلی کمه بجنبید
💬 پاسخ
Sara... sara : https://www.karzar.net/81543 از کارزار صدور گواهینامه موتورسیکلت برای خانم ها حمایت کنید دیگه لطفا وقتش کمه
💬 پاسخ
Nazanin Salehian : ممنونم کارزار منو امضا کردید منم کارزار شنا امضا کردم لینگ شما استراک میزاذم لینگ کارزار منو هم به اشتراک بگذارید ممنون https://www.karzar.net/91596
💬 پاسخ
Nazanin Salehian : کارزاررمنو امضا کنید تا کارزار شما امضا کنم برای هر کارزاری امضا کردم کارزار منو امضا نکردhttps://www.karzar.net/91596
💬 پاسخ
نازنین حیدری در پاسخ به Nazanin Salehian: من امضا کردم انشاالله هر چه سریعتر مشکلتون حل بشه
💬 پاسخ
قربانیان حقوق بشر : با سلام واحترام اسلام گفته از مال وکشور وناموس ومردم خود دفاع کنید نه عده‌ای تعداد زیادی اتباع افغانستانی سرگردان ومدیریت نشده درهمه عرصه های کشور برابر چند استان کوچک یا چهار شهر مثل شیراز یا اصفهان و يا چند کشور حاشیه خلیج فارس اتباع افغانستانی وارد کشور کنند وحق آب وخاک وامنیت شغلی واجتماعی وفرصت های شغلی وترکیب جمعیت ایرانیان وکاهش زادوولد ورفاه وازدواج وفقیر شدن وشکاف طبقاتی وبیکاری وناامنی طلاق وگرانی وتورم وفساد ایجاد کنند وسفره کارگران ساختمانی فصلی شیراز وکشورومردم واقشار آسیب پذیر جامعه کارگری و فقرا وتنگ دستان ایران را به خاک وخون بکشد یک شهر مثل تهران به کشور زیاد کردید نگاهی به هزینه جمع آوری زباله چنین شهری کنید چه برسد به خورد وخوراک وزیرساخت و دارو ومسکن وکارو میعشت همه ازجیب فقرا واقشار آسیب پذیر جامعه کارگری ایرانیان است با رها کردن میلیون افغانستانی وادا حقوق بشر مگر کارگران ایران بشر نیستند اگر کمکی دارید اردوگاه بزنید یا به افغانستان بفرستید اما اتباع افغانستانی را رها نکنید در ایران دو میلیون مسکن وچهار میلیون شغل در تصرف اتباع افغانستانی با این وضعیت بیکاری وتورم وگرانی وبی مسکنی و.‌. حق الناس وخیانت وتجاوز به حد ومرز کارگران وحق آب وخاک وتاراج کردن سفره ایرانیان واقشار آسیب پذیر جامعه کارگری ایرانیان اجرا حقوق بشر نیست بعد حرف ازدواج وفرزندان آوری و... بزنید کار خود درست انجام دهید نیاز به شعار نیست با تشکر قربانیان حقوق بشر
💬 پاسخ
Rahman ferozi : بنظر من که بسیار خوب است این سازمان تشکیل شود
💬 پاسخ
علیرضا گ : این مهاجرین افغانی را مثل اینکه هنوز برخی از هموطنان و مسولین نشناختند !!!! اینها الان که فقط مهاجر عادی هستند با مظلوم نمایی هزار تا توقع دارند بعد که شما دولتی ها یک ذره به اینها خدمات بدهید که دیگه دقیقا مانند اسرائیلی ها رفتار خواهند کرد !!!!!!! هشدار ایران را فلسطین دوم نکنیم!!!
💬 پاسخ
مرتضی lYl : مگه ما دلسوز و وطنپرستم داریم که اعتراض کنیم؟! مگه مسئول ایرانی داریم که بخواد دل بسوزونه؟!
💬 پاسخ
اردشیر ندیم پور : مرزهای مصر بروی نوار غزه بسته است چون مصر به فلسطینی که شایسته پناهندگی است راه نمی دهد. چرا ما باید به ۱۰/۱۵ میلیون افغانی پناه بدیم که جنگ در کشورشان نیست و اقتصادشان رو به رشد است؟ چرا باید نان و آب و مسکن مان را با آنها تقسیم کنیم وقتی که ملت از تنگدستی و بیکاری یا از کشور فرار میکند یا کلیه فروشی و خودکشی؟ عقلتان کجا رفته ملت؟
💬 پاسخ
علیرضا گ در پاسخ به اردشیر ندیم پور: اگر مسوولین ما فکر و درایت داشتند ما الان در جهان آقایی می کردیم نه اینکه الان به افغانی ها بپردازند!!!!!
💬 پاسخ
سعید مهرایی : درود هموطن گرامی! کارزار شما امضا شد. خواهشمندم کارزار 59586 با موضوع درخواست بازنگری در پرونده ساخت و ساز غیر قانونی در بافت تاریخی تجریش و همچنین کارزار 75954 با موضوع درخواست تدریس ورزش باستانی به عنوان ورزش ملی در مدارس را حمایت نمایید.
💬 پاسخ
محمد رضا : https://www.karzar.net/88567 کارزار بالا با موضوع اعتراض به کاهش بودجه پیشگیری از اعتیاد را لطفاً امضا بفرمایید
💬 پاسخ
امیر مهدی قربانی : با افتخار امضا میکنم به امید اخراج مهاجرین
💬 پاسخ
مهدی عطایی : یکم فک کنید بعد کارزار راه بندازین،اخه بزارین این سازمان درست بشه تا به حضور غیر قانونی اتباع خارجی پایان بده،خوبه همینطوری بی حساب و کتاب تو مملکت بچرخن،مطمئن باشید دولت جایی که آب بره نمیخابه
💬 پاسخ
رضا هدایتی در پاسخ به مهدی عطایی: پیشگیری بهتر از درمان هست و‌ مسلما هزینه کمتری دارد
💬 پاسخ
نازنین حیدری در پاسخ به مهدی عطایی: این سازمان به اتباع خارجی تابعیت ایرانی میده شرمنده من نمیخوام تبدیل به فلسطین بشیم فقط اقامت موقت و بعد وقتی شرایط مملکتشون درست شد که همین الان هم درسته و توی صلح هستند اخراج به کشور خودشون
💬 پاسخ
رضا هدایتی : هم میهنان گرامی این کارزار را به اشتراک بگذارید دیگران هم مطلع شوند و امضا کنند
💬 پاسخ
رضا هدایتی : سلام از نویسنده این کارزار بجا و موثر خواهشمندم زمان کارزار را حداقل یکسال در نظر بگیرید که زمان کافی برای حداکثر جذب امضا را داشته باشد
💬 پاسخ
پارسا بهرامی در پاسخ به رضا هدایتی: بله حتما اما اولش گویا یک ماهه هست در ادامه تمدید میکنم
💬 پاسخ
Rahman ferozi : دیگر خیلی دیر شده است دولت اعلام کرده برای کارت امایشی ها قرار است کارت هوشمند صادر کنند
💬 پاسخ
رضا هدایتی در پاسخ به Rahman ferozi: این کار دولت یعنی نابودی فرهنگ و امنیت و اندک آرامش مردم ایران ، هیچ دلیلی و توجیح منطقی نیست این کار جز ضعف خود دولت !!!
💬 پاسخ
نازنین حیدری در پاسخ به Rahman ferozi: کارت بده تهش یه اقامت سه ساله و بعد هم بازگشت به کشور مبدا اتفاق بیفته دوباره اقامت تمدید نکنه
💬 پاسخ
Rahman ferozi در پاسخ به نازنین حیدری: من ۳۰ سال است در ایران هستم به مدت ۱۷ سال هر سال کارت آمایش ام تمدید شد اولین بار هم میخواستم آمایش بگیرم بهم گفتن شیعه هستی گفتم آره بعدش دادن
💬 پاسخ
Rahman ferozi در پاسخ به رضا هدایتی: باید ۳۰ سال پیش جلویش رو میگرفتی افرادی رو دیدم که از طریق شوهر ایرانی تابعیت گرفتند و افراد دارای مادر ایرانی هم به راحتی با این طرح میتوانند اقامت دائم بگیرند با کلیه حقوق شهروندی صف خود پرداز صف نونوایی خیلی از مردم رو دیدم که متوجه نمیشن طرف افغانه هراتی ها و یه سری تاجیک های کابلی که من متوجه میشم رو مردم نمیشن
💬 پاسخ

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: