⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست برکناری مدیر شبکه نسیم صدا و سیما به علت تمسخر و توهین به معلولین عزیز کشور در برنامه این شبکه
◻️ کمپین درخواست شفاف‌سازی از شرکت تدبیرگران فردای امید
◻️ درخواست پیگیری حقوق کارمندان وزارت جهاد کشاورزی (طرح امنیت غذایی)

درخواست رسیدگی به صنف خرید و فروش ضایعات شیراز

#شیراز_پسماند_انحصاری

درخواست رسیدگی به صنف خرید و فروش ضایعات شیراز

دادستان و قضات محترم شهرستان شیراز

مدیرکل محترم صنعت و معدن فارس

رئیس محترم اتاق اصناف شیراز

با سلام

باتوجه به اینکه ما بالغ بر سال‌های زیادی است که در حوزه خرید و فروش ضایعات و پسماند خشک فعالیت داریم و امرار معاش خود را از این راه به دست می‌آوریم، همیشه با مزاحمت شهرداری مواجه هستیم که باید پروانه کسب داشته باشید؛ این پروانه کسب را اتحادیه و صنف آسیاب‌دارن صادر می‌کند و این اتحادیه سال‌های زیادی است که سر باز می‌زند و می‌گوید به دستور مقام قضایی و استانداری و شهرداری پروانه کسب صادر نمی‌نمایم و فقط در یک صورت پروانه کسب صادر می‌کنیم که از ما زمین در کمربندی بخرید تا پروانه کسب را به شما اشانتیون بدهیم! در صورتی که این زمین‌ها هیچ زیرسازی و هیچ سندیت قانونی ندارد. در این وسط هم تعداد پروانه کسب‌هایی هم صادر شده که نور چشمی بوده‌اند.

با توجه به شعار دولت مبنی بر ایجاد مشاغل، چرا این‌گونه اقدام می‌گردد؟ چرا اقدام به پلمپ و صادر نکردن پروانه و انحصاری کردن این صنف می‌شود؟

روسای محترم عاجزانه تقاضای دادخواهی داریم و معترض هستیم.

 


این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است.

امضاکنندگان: 13 نفر

 • حسین سنجانکی

 • علی اکبری

 • فاطمه عزیزی

 • زهرا فریدونی

 • زهرا کریمی

 • سانازصالحی طیبلو

 • زهرا عزیزی

 • سیروس شبانی

 • فاطمه کامکار

 • زهرا قناعت

 • فاطمه مرادی

 • روژین امیدوار

 • مریم دهقانی

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: