⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست ممنوعیت فعالیت انتخاباتی در پلتفرم‌های فیلترشده
◻️ اعتراض به عدم جذب اسپانسر قدرتمند برای والیبال ترکمن صحرا
◻️ درخواست ایمن‌سازی جاده شمش به دهج و جوزم

درخواست حذف نیاز به سابقه کار در استخدامی‌ها

#حمایت_از_جوانان_جویای_کار

درخواست حذف نیاز به سابقه کار در استخدامی‌ها

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند، خیلی از جوان‌های مملکت و خیلی از دانشجویان فارغ‌التحصیل در هر نوع از رشته‌ها، با بیکاری مواجه هستند؛ زیرا در هر شرکت و ارگانی که می‌روند، می‌گویند سابقه‌ کار... و شما بگویید جوانی که تازه می‌خواهد شروع به کار کند سابقه کار را از کجا بیاورد؟! بالاخره باید از یک جایی این جوان‌ها شروع کنند.

لذا از شما خواهشمندیم دستورات لازم را در این مورد مبذول نمایید. بیاید چراغ آینده این جوانان جویای کار را روشن نمایید.

با نهایت احترام

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 1 نفر

  • سجاد رجایی

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: