⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست ۲۱ ماهه شدن خدمت امریه دستگاه‌های غیر نظامی
◻️ درخواست راه‌اندازی قطار حومه‌ای ابهر به تهران
◻️ درخواست پیگیری و‌ درخواست‌توضیح از مسئولان مربوطه در مورد سفر رایگان چندین نفر به جام ملت‌های آسیا

درخواست رفع مشکل بازنشستگان جامانده بانک‌ها از تطبیق و همسان‌سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری

#جاماندگان_بازنشستگان_بانکها

درخواست رفع مشکل بازنشستگان جامانده بانک‌ها از تطبیق و همسان‌سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری

بنام خدا

مدیر عامل محترم صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها

با درود و عرض ادب

احتراماً همانگونه که مستحضرید صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها در سال ۱۳۹۸ اقدام به تطبیق مشاغل بازنشستگان تحت پوشش (کارکنان بانک‌های دولتی و نیمه دولتی) با قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی نمود، که در این راستا برخی از مشاغل بازنشستگان بانک‌ها در تطبیق دیده نشده و از قلم افتادند که به همین علت در متناسب‌سازی بعدی نیز (سال ۹۹) از حق مشروع خود دور مانده و شاهد افزایش حقوق دیده شده در مصوبه دولت نشدند.

صندوق بازنشستگی بانک‌ها به جهت اصلاح مشاغل موسوم به جاماندگان در سنوات بعد اقدامات ناکافی انجام داد که در نهایت در آبان ماه ۱۴۰۲، بیست شغل مورد تطبیق مجدد قرار گرفتند که فقط یک شغل مشمول صدور احکام جدید و افزایش حقوق شد و ۱۹ شغل بدون افزایش حقوق ماهانه فقط مشمول دریافت مبلغی به‌عنوان مابه‌التفاوت حقوق سال‌های قبل شدند و متأسفانه بازنشستگان طبقات اول تا سوم شغلی، از دریافت مابه‌التفاوت فوق نیز بی‌بهره ماندند.

علی‌‌ایحال با عنایت به مطالب فوق، ما امضاکنندگان این کارزار، درخواست داریم موارد ذیل بطور جدی مورد مداقه قرار گرفته و نسبت به تصویب و اجرای موارد مطرح شده اقدام گردد:

۱- حقوق و مزایای بازنشستگان طبقات شغلی ۱ تا ۳ موسوم به مشاغل اجرایی در تطبیق مشاغل خود با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۸ از مزایا و فوق‌العاده‌های شغلی مقرر بی‌بهره ماندند، که بدین‌سبب در همسان‌سازی‌های بعدی حقوق بازنشستگان در سال‌های ۱۳۹۹ و به بعد نیز یا نادیده گرفته شده و یا افزایش ناچیزی داشته‌اند، که در این ارتباط صندوق بازنشستگی بانک‌ها اقدام به برخی افزایشات، از جمله افزایش پایه حقوقی مشاغل پایین به مبلغ دو میلیون ریال نمود که کلیه اقدامات ناکافی بودند؛ لذا درخواست داریم به جهت اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان موسوم به جاماندگان، نسبت به تطبیق مجدد و صحیح مشاغل این گروه با فصل دهم قانون فوق‌الذکر اقدام گردد. ضمناً به جهت رفع مشکلات عدیده معیشتی جاماندگان، درخواست داریم مبلغ ثابت افزایش حقوق به این گروه از بازنشستگان از دو میلیون ریال به مبلغ بیشتری متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش و بروزرسانی گردد.

۲- با توجه به تطبیق مشاغل بازنشستگان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۸ و پرداخت مابه‌التفاوت آن از ۱۳۹۵/۱۱/۰۱، خیلی از مشاغل موجود در طبقات پایین شغلی (اجرائی یا تخصصی)، در برخی از بانک‌های عضو صندوق، علی‌الخصوص بانک‌های نیمه‌دولتی با نام‌های مختلف در جدول مشاغل مورد نظر صندوق (کارکنان بانک دولتی) وجود نداشتند و در تطبیق صورت گرفته به علت عدم آشنایی کارشناسان صندوق بازنشستگی با مشاغل یاد شده، در طبقات شغلی پایین‌تری طبقه‌بندی شدند که این موضوع موجب عدم صدور احکام آنان با مشاغل هم‌طبقه در بانک سازمانی و در نتیجه عدم افزایش حقوق آنان با مشاغل هم‌تراز از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ و ایضاً عدم ھمسانسازی حقیقی ۹۰ درصد در سال ۱۳۹۹ و افزایش‌های بعدی تا این تاریخ گردید؛ لذا درخواست داریم در معادل‌سازی و جانمایی طبقات اول تا ششم شغلی کلیه بازنشستگان با جدول مشاغل مورد نظر صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها تجدید نظر و بازنگری گردد و هر شغل در طبقه معادل و هم‌تراز بانک سازمانی قرار گیرد.

۳- درخواست داریم پس از تطبیق مجدد و اصلاح طبقات شغلی بازنشستگان در طبقه هم‌تراز بانک سازمانی (اجرای بند ۲)، نسبت به صدور احکام بازنشستگان تطبیق شده و افزایش حقوق فعلی آنان نسبت به طبقه شغلی جدید اقدام و مابه‌التفاوت افزایش حقوق نیز از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۹۵/۱۱/۰۱) پرداخت گردد.

۴- اعطای یک‌ طبقه شغلی به بازنشستگان قبل از ۱۳۹۶/۰۱/۲۲:
با استناد به بخشنامه شماره ۶۴۰۹۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و ماده (۷) دستورالعمل ابلاغی شماره ۲۴۱۸۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱، به منظور رفع مشکلات اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، مقرر گردید کلیه بازنشستگان مشمول جدول گروه‌های شغلی بیست‌گانه قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و طبقات شغلی شانزده‌گانه قانون مدیریت خدمات کشوری که تاریخ بازنشستگی آنان قبل از بخشنامه شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور بوده‌اند، از یک طبقه شغلی بالاتر برخوردار شوند که صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها به دلایل غیر مستند، در حالی که طبق ماده (۶) دستورالعمل ابلاغی شماره ۲۴۱۸۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ (مورد اشاره برای اعطای یک طبقه شغلی بالاتر) مشمول اجرای مفاد ابلاغیه فوق است، با ادعای اعطای یک طبقه بالاتر در مهر ماه سال ۱۳۹۹ از اجرای آن سر باز می‌زند؛ لذا با توجه به اینکه تاریخ ابلاغ اعطای یک گروه/طبقه بالاتر به بازنشستگان مشمول، بعد از تاریخ اجرای همسان‌سازی مورد اشاره صندوق بوده و در واقع به جهت رفع تبعیض پیش آمده صادر گردیده است، درخواست داریم صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها نسبت به اعطای یک طبقه شغلی بالاتر به بازنشستگان قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ اقدام نماید.

۵- با توجه به اینکه در تطبیق مجدد و چند باره مشاغل طبقات ابتدایی بازنشستگان بانک‌ها با جدول مشاغل مورد نظر صندوق در مراحل قبل (از سال ۹۸ تاکنون) و سایر امور به شرح بالا، کلیه موارد مورد نظر بازنشستگان مورد مداقه و اجرا قرار نگرفت و موجب تضییع چند باره حقوق بازنشستگان طبقات پایین و کم درآمد صندوق گردید، لذا درخواست داریم کارگروهی متشکل از نمایندگان بازنشستگان و کارشناسان صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها تشکیل و نسبت به بررسی و اجرای موارد مشروحه فوق اقدام گردد.

گروه جاماندگان از تطبیق و متناسب سازی حقوق بازنشستگان کارکنان بانک‌ها

 

رونوشت:

۱- مجمع عمومی محترم بانک‌ها جهت استحضار

۲- هیئت امنای محترم صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها جهت استحضار و اقدام.

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 894 نفر

 • جمشید صالحی صادرات

 • محمد خلجی صادرات

 • شهزاد داغستانی صادرات

 • صابر رشیدی کیا بانک صادرات

 • احمدرضا ذاکری بانک صادرات ایران

 • محمد رضا برمکی جاهد ملت

 • عباس حقانی صادرات

 • نرگس قنبری مسکن

 • حسین قادرزاده بازنشسته نخستین بانک ایرانی سپ

 • سعید تنباکویی نجفی صادرات

 • محمد چراغعلی صادرات

 • عباس سلمانی صادرات اصفهان

 • رحمت الله بقایی اصفهان بانک صادرات

 • احمد سلیمانی صادرات

 • علیرضا محمدزاده صادرات

 • علی خلج ضیغمی تجارت

 • حسین مجدی تجارت

 • علی اشرف گیوی صادرات

 • رضا ابراهیمی بانک صادرات

 • حسین نعمت اللهی تجارت

 • اسماعیل محمودپور بانک تجارت

 • سوسن مجربی تبریزی

 • محمدرضا محمدباقری صادرات

 • احمدرضا شاهین فر سرپرست 2شعب لرستان

 • ایوب مزرعه بانک کشاورزی اهواز

 • عباس امیری تجارت

 • حسن حبیبی تجارت

 • عطا فرجی صادرات

 • محمد یوسفی اصل تجارت قم

 • محمدحسین ثوابی بانک صادرات یزد

بحث و گفتگو

ز گوهری : https://www.karzar.net/48066 کار زار شما رو امضا کردم لطفا کارزار فوق را امضا کنید
💬 پاسخ
علی اصغر اشتیاق : سلام. استاداشاره بروی ثبت کافی است. .خداوندپاداش زحماتتان بدهد.
💬 پاسخ

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: