طی ابلاغ اظهارنامه رسمی صورت گرفت:

توضیح دانشگاه شیراز در پاسخ به کارزار شفافیت در جذب هیئت علمی

توضیح دانشگاه شیراز در پاسخ به کارزار شفافیت در جذب هیئت علمی

دانشگاه شیراز در رابطه با کارزار «درخواست شفافیت در جذب هیئت‌علمی بخش علوم اجتماعی دانشگاه شیراز» توضیحاتی را در قالب یک اظهارنامه رسمی به پلتفرم کارزار ابلاغ نموده است که فایل اصلی آن را می‌توانید از اینجا دانلود کنید:

دانلود فایل اظهارنامه

 ضمن تشکر از مدیریت محترم امور حقوقی دانشگاه شیراز بابت پاسخگویی و توضیحات رسمی تدوین و ابلاغ شده، این توضیحات برای تمام امضاکنندگان محترم از طریق پیامک و ایمیل اطلاع‌رسانی شد. امید است این تعامل و ارتباط دو سویه بتواند برای هر دو طرف مفید و موثر واقع شود. تیم کارزار از نمایندگان امضاکنندگان محترم دعوت می‌کند تا همانگونه که در بند چهارم این اظهارنامه ذکر شده، با مراجعه به معاونت آموزشی دانشکده مربوطه این تعامل و گفتگو را ادامه دهند.

همینطور یادآور می‌شود پلتفرم اجتماعی کارزار رأسا امکان اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی محتوای کارزارهای مردمی را نداشته و به عبارت دیگر اعتبار ادعاهای مطرح شده در هزاران کارزار منتشر شده در این پلتفرم، بر اساس امضاهایی است که کاربران پای آن ثبت می‌کنند و به نوعی آن متن را تأیید می‌نمایند. بنابراین با توجه به ثبت بیش از ۲۰۰ امضا پای این کارزار، این کارزار در فهرست کارزارهای مورد حمایت مردمی قرار گرفته و منتشر شده است. شایان ذکر است کارزارهایی که کمتر از ۵۰ نفر آن را امضا کنند در فهرست کارزارهای منتشر شده نمایش داده نمی‌شوند.

بحث و گفتگو

کارزارهای مرتبط


سایر تجربه‌ها

تجربه‌های بیشتر