بررسی تحلیلی از مهمترین مطالبات مردم در دی‌ماه سال ۱۴۰۰:

افزایش حقوق و دستمزد، مهمترین مطالبات مردم درکارزارهای دی‌ماه

افزایش حقوق و دستمزد، مهمترین مطالبات مردم درکارزارهای دی‌ماه

مهمترین مطالبات مردم در دی‌ماه سال جاری چه بوده است؟ برای پاسخ دقیق به این سؤال، نیایز به انجام پیمایش‌های ملی است اما بخشی از آن را با تحلیل داده‌های پلتفرم کارزار می‌توان پیش‌بینی کرد. در کارزارهای منتشر شده در این پلتفرم در ماه دی، سه کارزار «درخواست پرداخت فوق‌العاده خاص و تبدیل وضعیت کادر سلامت کشور»، «درخواست حذف کسورات دانشجومعلمان» و «ساخت سد ننگین و منحوس فینسک باید متوقف شود» بیشترین امضا را به‌دست آورده بودند که نشان می‌دهد که مطالبات مربوط به حقوق و دستمزد، مهمرین مطالبات منتشر در کارزار بوده است.

این امر در امضای سایر کارزارهای منتشر شده در دی‌ماه نیز مشهود است؛ جایی که کارزارهایی که در عنوان آن کلیدواژه‌ها «پرداخت» یا «کارکنان/کارمندان» بوده امضای قابل توجهی دریافت کرده‌اند. البته به سیاق هر ماه، کارزارهای مربوط به مسائل دانشجویی و دانشگاه‌ها، خصوصا موضوعات مربوط به غیر حضوری شدن دانشگاه‌ها، از جمله کارزارهای پرطرفدار در ماه دی ماه بوده است. نمودار بالا به خوبی موضوعات مهمی که مورد توجه مخاطبان کارزار در ماه دی قرار گرفته را نشان می‌دهد.

کارزارهایی که در عنوانشان کلیدواژه‌های «حقوق» و «پرداخت» بوده بیشترین توجهات را به خودشان جلب کرده‌اند و البته کارزارهای مربوط به استان، شهرستان، شهر و روستا نیز مورد توجه کاربران مختلف از سرتار سر کشور بوده‌اند. 

همان‌گونه که در این نمودار مشهود است، کارزارهایی که در عنوانشان کلیدواژه‌های «حقوق» و «پرداخت» بوده بیشترین توجهات را به خودشان جلب کرده‌اند و البته کارزارهای مربوط به استان، شهرستان، شهر و روستا نیز مورد توجه کاربران مختلف از سرتار سر کشور بوده‌اند. اما در این نمودار، چند موضوع دیگر نیز کاملا جلب توجه می‌کند. یکی موضوعات مربوط به بیمه تأمین اجتماعی است که نشان می‌دهد مطالبات مردم در این زمینه افزایش پیدا کرده، دیگری موضوع مربوط به بورس و اعتراض به وضعیت آن است و مورد سوم نیز افزایش مطالبات در خصوص دانشگاه‌های علوم پزشکی اسافزایش حقوق و دستمزد، مهمترین مطالبات مردم درکارزارهای دی‌ماه بوده است.

تحلیلگر: محمد رهبری- پژوهشگر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی

بحث و گفتگو

رضا آهنگر : لطفا از کارزار «درخواست افزایش سرعت و کیفیت اینترنت کشور با شکستن انحصار مخابرات» حمایت کنید ✅ 🔸 لینک کارزار : (https://karzar.net/22440) لطفا 5 ثانیه وقت بذارید و امضا کنید ✍ حتما برای دوستان و آشنایان هم ارسال کنید 🙏 امضا کردنش ضرری نداره اما میتونه مفید باشه✌️ ‌بیشتر از 14,000 نفر از این کارزار حمایت کردن‼️ امضا بیشتر = پیگیری سریعتر = نتیجه بهتر🎯
💬 پاسخ

سایر تجربه‌ها

تجربه‌های بیشتر