گزارش آی‌تی ایران از گزارش سالانه کارزار:

ثبت ۳هزار و ۵۰۰ مطالبه مدنی در سایت کارزار در سال ۹۹

ثبت ۳هزار و ۵۰۰ مطالبه مدنی در سایت کارزار در سال ۹۹

هر ۵ ثانیه یک امضا و روزانه ۱۸ هزار امضا توسط کاربران در وب‌سایت کارزار ثبت می‌شود. طبق گزارش سالیانه این پلتفرم، در مجموع سال ۹۹، بیش از ۵میلیون و ۴۸۶هزار رای در این پلتفرم به ثبت رسید. در سال گذشته ۴ میلیون و ۱۵۸هزار و ۸۴۲ نفر مجموعا ۵میلیون و ۴۸۶هزار و ۷۴۶ امضا برای ۳هزار و ۴۹۵ مطالبه مدنی در این سایت ثبت کرده‌اند.

در این گزارش که شامل آمار تمام امضاها، فهرست کارزارهای موفق، پرامضاترین کارزارها و پیگیری‌های دبیرخانه‌ای می‌شود، پرامضاترین کارزار سال ۹۹ به مطالبات دانش‌آموزان و بازنشستگان و فرهنگیان تعلق دارد. همچنین مطالبات زنان، منع حیوان‌آزاری و لغو سربازی اجباری نیز در فهرست ده کارزار پر امضا در سال ۱۳۹۹ قرار گرفته‌اند.

پرامضاترین کارزارها

برخی از پرامضاترین کارزارها شامل «درخواست تعطیلی مدارس در سال تحصیلی جدید» با ۸۰۸هزار و ۸۳۵ امضا، «درخواست تعطیلی دو هفته‌ای مدارس» با ۴۹۹هزار و ۷۶۲ امضا، «کارزار مخالفت مردمی با برگزاری حضوری امتحانات مدارس» با ۲۳۶هزار و ۴۴۰ امضا، «درخواست تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همتراز» با ۱۳۷هزار و ۴۲۱ امضا، «مطالبه استخدام یکی از فرزندان بازنشستگان در آموزش و پرورش» با ۸۰هزار و ۶۵۹نفر، «تصویب لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت» با ۷۶هزار و ۹۷۸امضا، «درخواست تصویب قانون منع حیوان‌آزاری از مجلس» با ۷۵هزار و ۸۳۰ امضا و «درخواست لغو سربازی اجباری» با ۷۴هزار و ۲۹۸نفر می‌شود.

بحث و گفتگو

کارزارهای مرتبط


سایر تجربه‌ها

تجربه‌های بیشتر