گزارش میدانی «کارزار» از مردم در مورد طرح صیانت:

مردم صیانت می‌خواهند یا خیر؟!

 با آگاهی مردم نسبت به تبعات جبران‌ناپذیر طرح صیانت، موج مخالفت‌های عمومی در کنار کارشناسان به اوج خود رسید که در یک مورد از آن کارزاری میلیونی در مخالفت با این طرح تشکیل شد. حالا گزارشگر پلتفرم کارزار میان مردم در جامعه رفته تا نظرات آن‌ها را در مورد این طرح جویا شود.


سایر تجربه‌ها

تجربه‌های بیشتر