عضویت: ۰۳ مهر ۱۴۰۲ عضو ویژه

میلاد اکبری

اصفهان دانشجو
عضو فعال کارزار
میلاد اکبری
برای کارزاردرخواست برکناری علی فروغی از مدیریت شبکه سوم سیما
لطفاً از کارزارهای من حمایت کنید تا به مسئولان و کسانی که کارزارهای ارزشی تولید می‌کنند، نشان دهیم که مردم ایران هنوز هم برای عدالت و آزادی مبارزه می‌کنند. کارزار اول: (https://www.karzar.net/91454) کارزار دوم: (https://www.farsnews.ir/my/c/222665) عنوان: درخواست بازگشت چهره های خلاق و نوآور به صدا و سیما
میلاد اکبری
برای کارزاردرخواست بازگشت عادل فردوسی‌پور و برنامه نود به تلویزیون
لطفاً از کارزارهای من حمایت کنید تا به مسئولان و کسانی که کارزارهای ارزشی تولید می‌کنند، نشان دهیم که مردم ایران هنوز هم برای عدالت و آزادی مبارزه می‌کنند. کارزار اول: (https://www.karzar.net/91454) کارزار دوم: (https://www.farsnews.ir/my/c/222665) عنوان: درخواست بازگشت چهره های خلاق و نوآور به صدا و سیما
میلاد اکبری
برای کارزاردرخواست بازگشت عادل فردوسی‌پور به برنامه‌های فوتبالی
لطفاً از کارزارهای من حمایت کنید تا به مسئولان و کسانی که کارزارهای ارزشی تولید می‌کنند، نشان دهیم که مردم ایران هنوز هم برای عدالت و آزادی مبارزه می‌کنند. کارزار اول: (https://www.karzar.net/91454) کارزار دوم: (https://www.farsnews.ir/my/c/222665) عنوان: درخواست بازگشت چهره های خلاق و نوآور به صدا و سیما
میلاد اکبری
برای کارزاردرخواست لغو افزایش هزینه سرسام‌آور آزادسازی مدرک تحصیلی
لطفاً از کارزارهای من حمایت کنید تا به مسئولان و کسانی که کارزارهای ارزشی تولید می‌کنند، نشان دهیم که مردم ایران هنوز هم برای عدالت و آزادی مبارزه می‌کنند. کارزار اول: (https://www.karzar.net/91454) کارزار دوم: (https://www.farsnews.ir/my/c/222665) عنوان: درخواست بازگشت چهره های خلاق و نوآور به صدا و سیما
میلاد اکبری
برای کارزاردرخواست تصویب تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در تمامی ادارات سراسر کشور
لطفاً از کارزارهای من حمایت کنید تا به مسئولان و کسانی که کارزارهای ارزشی تولید می‌کنند، نشان دهیم که مردم ایران هنوز هم برای عدالت و آزادی مبارزه می‌کنند. کارزار اول: (https://www.karzar.net/91454) کارزار دوم: (https://www.farsnews.ir/my/c/222665) عنوان: درخواست بازگشت چهره های خلاق و نوآور به صدا و سیما
میلاد اکبری
برای کارزارمطالبه حفظ جریان پایدار آب در زاینده‌رود
لطفاً از کارزارهای من حمایت کنید تا به مسئولان و کسانی که کارزارهای ارزشی تولید می‌کنند، نشان دهیم که مردم ایران هنوز هم برای عدالت و آزادی مبارزه می‌کنند. کارزار اول: (https://www.karzar.net/91454) کارزار دوم: (https://www.farsnews.ir/my/c/222665) عنوان: درخواست بازگشت چهره های خلاق و نوآور به صدا و سیما
میلاد اکبری
برای کارزاردرخواست حذف همیشگی سربازی اجباری
لطفاً از کارزارهای من حمایت کنید تا به مسئولان و کسانی که کارزارهای ارزشی تولید می‌کنند، نشان دهیم که مردم ایران هنوز هم برای عدالت و آزادی مبارزه می‌کنند. کارزار اول: (https://www.karzar.net/91454) کارزار دوم: (https://www.farsnews.ir/my/c/222665) عنوان: درخواست بازگشت چهره های خلاق و نوآور به صدا و سیما
عضو ویژه کارزار شوید!
همراه همیشگی، میتوانید با عضویت ویژه از خدمات اختصاصی در کارزار استفاده کنید.
عضویت ویژه
شما هم می‌توانید عضو ویژه کارزار شوید. عضویت ویژه
گزارش خطا در صورتی که مشکلی در کار با سیستم پیدا کردید یا محتوای نامناسبی در آن دیدید به ما گزارش دهید:
یادآوری: شما می‌توانید امضاهای خود را از طریق پنل کاربری حذف کنید.
شمارهرا وارد کنید: